Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:18 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek
A+ A A-

CZĘŚC OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ: MOŻNA SIĘGNĄĆ PO PIENIĄDZE DLA ZWALNIANYCH NAUCZYCIELI

MEN przypomina, że samorządy mogą wystąpić o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4 proc. rezerwy z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Kryteriach podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016", warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest dołączenie podpisanego oświadczenia (załącznik nr 3), że liczba etatów nauczycieli w roku 2016 (wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) nie zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego (wg stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) – przypomina Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN.

Art. 20 Karty nauczyciela mówi, że dyrektor szkoły ma prawo rozwiązać pracę z nauczycielem w przypadku całkowitej lub częściowej likwidacji placówki oraz w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela.

Natomiast art. 88 Karty zakłada, że nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, mogą - po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy - przejść na emeryturę.

Jak tłumaczy resort w przypadku, gdy wniosek o zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 został dostarczony do MEN przed 30 września, jednostka samorządu powinna ponownie wysłać oświadczenie w celu uwiarygodnienia jego treści, a także skorygowanego wniosku, w przypadku zmian w liczbie nauczycieli, którym wręczono wypowiedzenia.

Termin składania wniosków w ramach ww. kryterium upływa 10 października.

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*