Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:23 września 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław
A+ A A-

PP WER 2.17: SKUTECZNY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dniu 8 sierpnia 2016 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-005/16 Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2016 r. (październik)

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Sprawiedliwości,

Departament Strategii i Funduszy Europejskich,

Al. Ujazdowskie 11,

00-950 Warszawa

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (http://www.sowa.efs.gov.pl) oraz w formie papierowej (1 egz.) wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej/osób uprawnionych do złożenia wniosku.

Wnioski w formie papierowej można dostarczać we wskazanym powyżej terminie:

  • osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30) w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa);
  • przesyłką kurierską;
  • pocztą.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • organizacja pozarządowa,
  • partner społeczny,
  • przedsiębiorca,
  • szkoła wyższa,
  • jednostka naukowa,
  • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest usprawnienie procesów komunikacji w sądownictwie i prokuraturze poprzez wybór do dofinansowania i realizację projektu obejmującego: 

1. opracowanie programu przygotowania rzeczników prasowych i pracowników biur prasowych sądów i  prokuratur do pełnienia swoich funkcji oraz przygotowania prezesów sądów i szefów prokuratur do kontaktu z opinią publiczną za pośrednictwem mediów; 

2. przeprowadzenie szkoleń medialnych dla co najmniej 800 uczestników: rzeczników prasowych oraz pracowników biur prasowych sądów i prokuratur (osób wspierających merytorycznie pracę rzeczników), prezesów (wiceprezesów) sądów, szefów (zastępców szefów) prokuratur. 

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze. W ramach konkursu realizowany jest następujący typ projektów: szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacja i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 

załącznik 1 wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER 

załącznik 2 Karta oceny formalnej 

załącznik 3 Karta oceny merytorycznej 

załącznik 4 wzór deklaracji poufności dla członka KOP 

załącznik 5 wzór deklaracji poufności dla obserwatora 

załącznik 6 wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności 

załącznik 7 wzór oświadczenia eksperta o bezstronności 

załącznik 8 wzór wniosku o dofinansowanie projektu 

załącznik 9 instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 

załącznik 10 wzór umowy o dofinansowanie 

załącznik 11 lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER 

załącznik 12 zestawienie standardu i cen rynkowych w ramach PO WER   

załącznik 13 Komunikacja i wizerunek sądów 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu 

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,faksem pod nr (22) 52-12-257 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556. Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK www.ms.gov.pl oraz na portalu.

więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/217-skuteczny-wymiar-sprawiedliwosci/

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk