Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:23 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Wanda, Józef, Albin
A+ A A-

NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OPIEKI NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ W 2017 R.

Szef Kancelarii Senatu działając na podstawie uchwały nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w związku z art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku:

1.        Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań stanowi 75 000 000 zł1.

2.        Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

3.        Zasady zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą określają:

a.       uchwała nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą,

b.      zarządzenie nr 11 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz trybu postępowania Kancelarii Senatu w sprawach dotyczących zlecania tych zadań.

4.      Ofertę należy złożyć na wzorze stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 11 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz trybu postępowania Kancelarii Senatu w sprawach dotyczących zlecania tych zadań.

5.        Oferta może dotyczyć tylko jednego, szczegółowego kierunku działania, określonego w uchwale nr 9 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w latach 2017–2019 (np. promowania Polski i kultury polskiej poza granicami kraju, wzmacniania i podtrzymywania tożsamości narodowej, bieżącego funkcjonowania mediów tradycyjnych i elektronicznych itd.), z zastrzeżeniem punktu 6.

6.        W przypadku zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego (z wyjątkiem remontu bieżącego) jedna oferta może dotyczyć tylko jednego obiektu budowlanego.

7.        Do oferty należy załączyć co najmniej jeden list intencyjny od beneficjentów ze środowisk polonijnych/polskich za granicą, wskazanych w szczegółowym opisie zadania, potwierdzający ich aktywny udział w opracowaniu zadania lub zobowiązanie do czynnej współpracy z oferentem w jego realizacji. W przypadku dokumentów w języku innym niż polski do listu należy dołączyć jego zwykłe tłumaczenie na język polski.

8.        Prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z załącznikami należy przesłać pocztą/ przesyłką kurierską na adres:

Kancelaria Senatu

Biuro Polonijne

ul. Wiejska 6

00-902 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „OFERTA”

lub doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Kancelarii Senatu, ul. Wiejska 6, wejście BII,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Edytowalna wersja złożonej oferty wraz z załącznikami powinna zostać przesłana na adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W temacie wiadomości należy wpisać ”Oferta – nazwa oferenta”.

9.      Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 30 listopada 2016 r. O złożeniu oferty w terminie decyduje data jej wpływu do Kancelarii Senatu. Oferty, które wpłyną do Kancelarii Senatu
po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

10.    Wszelkie pytania dotyczące naboru ofert prosimy nadsyłać drogą mailową na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

11.    Wyjaśnień dotyczących naboru ofert udzielają pracownicy Biura Polonijnego pod numerami telefonów: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9113,nabor-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-opieki-nad-polonia-i-polakami-za-granica-w-2017-r-.html

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*