Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:26 kwietnia 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Maria, Marcelina, Marzena
A+ A A-

KONKURS UOKIK: BEZPŁATNA ŚWIĄTECZNA POMOC PRAWNA DLA KONSUMENTÓW

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia. Oferty należy składać do 7 listopada 2016 r.

Realizacja przedsięwzięcia: Bezpłatna świąteczna pomoc prawna dla konsumentów w okresie 1-30 grudnia 2016 r.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2016 roku do godz. 10.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. (liczy się data wpływu do kancelarii)

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

(Kancelaria Ogólna)

Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 listopada 2016 r. o godz. 10.30 w Centrum Konferencyjnym UOKiK.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*