Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:23 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Wanda, Józef, Albin
A+ A A-

PROGRAM DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2017 OGŁOSZONY!

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017. Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części. Pierwsza część zadania obejmuje: przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie i udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw, zgodnie z zasadą przejrzystości i równego traktowania podmiotów je zgłaszających oraz dokonanie - w oparciu o te zasady - wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości i stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji. Druga część zadania obejmuje: realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw w oparciu o przedłożony uprzednio do NCK plan ich realizacji oraz ewaluację zadania uwzględniającą wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy.

Nabór trwa do 5 grudnia 2016 roku. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 21 listopada 2016 zostaną poinformowani przez NCK o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów formalnych.

więcej informacji: http://www.nck.pl/instytucja/318281-program-dom-kultury-inicjatywy-lokalne-2017-ogloszony/

 

   
© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*