Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:26 kwietnia 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Maria, Marcelina, Marzena
A+ A A-

STOP PRZEMOCY. MRPIPS WSPOMOŻE SAMORZĄDY W WALCE Z PRZEMOCĄ DOMOWĄ

Do 100 tys. zł dotacji mogą otrzymać samorządy w ramach rządowego programu dotyczącego tworzenia systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wnioski można przesyłać do 10 lutego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło w poniedziałek konkurs ofert w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Na tegoroczną edycję programu resort przeznaczył 3 mln zł.

Projekty w ramach programu mogą być realizowane przez samorządy szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Wymagany wkład własny to minimum 20 proc. całkowitego kosztu zadania, przy czym nie jest możliwe wniesienie wkładu rzeczowego do projektu.

O dofinansowanie można ubiegać się w ramach czterech priorytetów. Pierwszym z nich jest rozwój działalności profilaktycznych podnoszących świadomość społeczną na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Kolejny to poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

Dotacje mogą być przyznane również na programy pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie oraz na działania dostosowujące istniejącą infrastrukturę instytucjonalną do potrzeb osób doznających przemocy.

Wnioski należy przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w siedzibie właściwego urzędu wojewódzkiego do 10 lutego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 maja, a jego wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej resortu.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/

Źródło: MRPiPS
dap/Serwis Samorządowy PAP

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*