Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:16 września 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Edyta, Kamil, Korneliusz
A+ A A-

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym ogłasza w dniu 31 sierpnia 2016 r. 

konkurs nr RPZP.02.07.00-IP.01-32-K01/16 w ramach działania 2.7  Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

więcej informacji o naborze: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/27-modernizacja-energetyczna-wielorodzinnych-budynkow-mieszkaniowych/

Czytaj dalej...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.3.

więcej informacji o naborze: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach-2/

Czytaj dalej...

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłasza konkurs uzupełniający nr POWR.02.04.00-IP.03-00-008/16 na realizację projektów dotyczących zwiększenia zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Czytaj dalej...

Od 5 września do 31 października 2016 r. ogłoszony jest nabór wniosków o dofinansowanie działań z zakresu ochrony oraz promowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego na polsko-niemieckim pograniczu.

Wnioski można składać w dwóch priorytetach: zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę.

więcej informacji o naborze: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/1-natura-i-kultura-meklemburgia-polska/

 

Czytaj dalej...

Od 5 września do 31 października 2016 r. ogłoszony jest nabór wniosków o dofinansowanie działań z zakresu edukacji transgranicznej na polsko-niemieckim pograniczu.

Ogłoszenie dostępne jest także na stronie Programu Interreg V-A Meklemburgia-Polskawięcej informacji o naborze: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/3-edukacja-meklemburgia-polska/

Czytaj dalej...

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr  medycznych (konkurs nr  POWR.05.04.00-IP.05-00-004/16). W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych.Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują realizację szkoleń i kursów dla pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych, pilotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, opiekunów medycznych, terapeutów środowiskowych), zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia, w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych.

Czytaj dalej...

ZACHODNIOPOMORSKI KONWENT NGO

16 – 18 września w Szczecinie odbędzie się Zachodniopomorski Konwent NGO. 3 dniowe spotkanie skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z regionu, którego głównym celem jest danie możliwości do nabywania nowej wiedzy i wymiany doświadczenia między ludźmi ze środowiska organizacji pozarządowych.

Czytaj dalej...

PO WER 2.9: ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ

Konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-009/16 ogłaszany jest w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Priorytet inwestycyjny: 9 v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia).

Czytaj dalej...

Zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji konkursu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU).

Czytaj dalej...

Realizacja zasad gospodarki odpadami – to cel programu, na który NFOŚiGW przeznaczył w sumie 1,7 mld zł, z czego ponad 371 mln zł stanowią dotacje, a blisko 1,4 mld zł zwrotne formy dofinansowania. Wczoraj rozpoczęły się nabory do trzech z siedmiu części programu, kolejne są w przygotowaniu.

Czytaj dalej...

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk