Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:16 lipca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Maria, Stefan, Eustachy
A+ A A-

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.2: Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

 

Planowany termin naborów:

Ogłoszenie konkursu: październik 2015 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: grudzień 2015 r.

Zakończenie naboru wniosków: styczeń 2016 r.


Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Realizacja przez partnerów społecznych działań mających na celu opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw sektora MMŚP.

 

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie: 40 000 000,00 zł

Instytucja ogłaszająca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

Czytaj dalej...

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku, gospodarki i edukacji

Działanie 2.1. Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Czytaj dalej...

Priorytet 2

Działanie 2.1: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

 

Planowany termin naborów:

Ogłoszenie konkursu: listopad 2015

Rozpoczęcie naboru wniosków: grudzień 2015 r.

Czytaj dalej...

Priorytet 1

Działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

 

Planowany termin naborów:

Ogłoszenie konkursu: wrzesień 2015 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: październik 2015 r.

Czytaj dalej...

Oś priorytetowa VIII: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

 

Planowany termin naborów: październik 2015 r.

Czytaj dalej...

PO IIŚ: POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO

OŚ PRIORYTETOWA: OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Czytaj dalej...

Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.3.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, w tym:

Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

 

Planowany termin naborów: grudzień 2015 r.

Czytaj dalej...

PO IR: PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B + R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.1 Projekty B + R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

 

Planowany termin naborów:

ogłoszenie konkursu: 2 kwietnia 2015 r.

rozpoczęcie naboru wniosków: 4 maja 2015 r.

zakończenie naboru wniosków: 31 grudnia 2015 r.

Czytaj dalej...

III OCHRONA ŚRODOWISKA I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

 

Planowany termin naborów: październik 2015 r.

Czytaj dalej...

RPO WZ: WSPARCIE ROZWOJU SIECI WODOCIĄGOWYCH

III OCHRONA ŚRODOWISKA I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych

 

Planowany termin naborów: październik 2015 r.

Czytaj dalej...
© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*