Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:29 lutego 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Lutosław, Roman, Teofil
A+ A A-

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MRPiPS, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłasza konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/16 mający na celu profesjonalizację opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności.

Czytaj dalej...

ŚRODA Z FUNDUSZAMI W GRYFICACH

Informacje o spotkaniu

Ze względu na specyficzne potrzeby naszych beneficjentów w różnych częściach Pomorza Zachodniego, postanowiliśmy nieco zmienić znaną już formułę spotkań z cyklu Środy z Funduszami dla... Od teraz każdy z Punktów Informacyjnych będzie podejmował inny temat. Plany na grudzień są następujące:

Czytaj dalej...

W dniach 5-7 grudnia 2016 r. roku odbędzie się pierwsza ogólnopolska konferencja  „Wolontariat w Kulturze”. Będzie to pierwsze tak szerokie spotkanie praktyków i ekspertów w dziedzinie wolontariatu w kulturze.

Czytaj dalej...

RUSZA KONKURS: MALUSZ PLUS 2017

„MALUCH plus” 2017 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale się zwiększa, jednak konieczne jest podejmowanie kolejnych działań zwiększających trend wzrostowy.

Czytaj dalej...

GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA

SPOŁECZNE WYZWANIE

Starość dotyczy nas wszystkich. Ma różne etapy i oblicza. Ta wczesna kojarzy się z realizacją odkładanych na emeryturę marzeń, ale przecież żyjemy coraz dłużej. Wielu z nas ma szansę dożyć sędziwego wieku. Co słyszysz, co widzisz, co czujesz, kiedy myślisz o późnej starości? Przed oczami staje: brak sprawności, samotność osób starszych i zmęczenie ich opiekunów. To problemy, które dotykają wielu z nas. Może opiekujesz się swoimi rodzicami, twojej pomocy potrzebuje sąsiadka, a może twój przyjaciel towarzyszy w codziennym życiu swojemu dziadkowi, wreszcie to ty jesteś osobą starszą? (więcej o opiece nad najstarszymi seniorami).

Czytaj dalej...

3 sierpnia 2011 r. Muzeum Powstania Warszawskiego ustanowiło Nagrodę im. Jana Rodowicza „Anody" – honorowe odznaczenie dla osób wyróżniających się zaangażowaniem w działaniach społecznych oraz postawą stanowiącą przykład dla młodego pokolenia. Nagroda przeznaczona jest dla współczesnych bohaterów – osób, które bezinteresownie robią wyjątkowe rzeczy dla innych. Wśród zgłaszanych kandydatów do nagrody są współcześni „superbohaterowie", którzy dotychczas nie zostali docenieni za swoją działalność. Obecnie ogłaszamy szóstą edycję Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody" – z nową kategorią, w ramach której będziemy honorować osoby odznaczające się wyjątkową inicjatywą społeczną.

Czytaj dalej...

OTWARTY KONKURS na dofinansowanie w 2017 roku organizacji zajęć sportowych  dla uczniów realizowanych w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”; działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie  w 2017 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU)

Wysokość środków publicznych, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU), przeznaczonych na realizację w 2017 roku zadań objętych konkursem, wynosi
21,5 mln zł. Podana kwota może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym FZSdU na rok 2017.    

Czytaj dalej...

podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Czytaj dalej...

Podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Czytaj dalej...
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w okresie styczeń – grudzień 2017 roku zadania publicznego: Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi. Oferty należy składać do 28 listopada 2016 r.
Czytaj dalej...

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk