Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:8 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Elżbieta, Adrian, Edgar
A+ A A-

PROGRAM ERASMUS+ W 2017 ROKU

Prezentujemy najważniejsze informacje zawiązane z programem Erasmus+ w 2017 roku.

Terminy składania wniosków w 2017 roku:

Czytaj dalej...

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs „Lider Ekonomii Społecznej 2016”. Już po raz czwarty zostaną wyróżnione osoby i podmioty, które w swojej działalności propagują ideę ekonomii społecznej. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów!

Czytaj dalej...

PO WER 4.1: INNOWACJE SPOŁECZNE

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-009/16 na ZWROTNE FINANSOWANIE w temacie: Pomoc zwrotna jako popytowy instrument finansowania działań z zakresu kształcenia ustawicznego, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

więcej informacji o naborze: https://www.power.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-6/

Czytaj dalej...

Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza do przesyłania uwag, komentarzy i sugestii do Programu współpracy Ministra Sportu i Turystyki z organizacjami pozarządowymi, do 22 listopada 2016.

Czytaj dalej...

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” (M.P. poz. 980), ogłasza się konkurs na finansowanie projektów w ramach programu.

 

więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-wsparcie-uniwersytetow-trzeciego-wieku.html

Czytaj dalej...

Nie chowaj pomysłów w kieszeni. Na świecie co najmniej 10 osób wpadło już na ten sam pomysł co Ty, jednak nie każdy osiągnie sukces. Weź udział w projekcie Katalizator Rozwoju Firmy i przekształć swój pomysł w skalowalny biznes. Sukces odniosą Ci, którzy będą zdeterminowani i poprą to intensywną pracą.

Czytaj dalej...

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, termin przyjmowania wniosków wyznaczono na 24 października 2016 r.

Czytaj dalej...

PROGRAMY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2017

więcej informacji o programach w poszczególnych dziedzinach dostępne są tutaj:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017.php

 

Czytaj dalej...

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 roku i zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji.

Więcej informacji: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/turystyka/2016-rok/1903,Ministerstwo-Sportu-i-Turystyki-Departament-Turystyki-oglasza-otwarty-konkurs-of.html

Czytaj dalej...

Opublikowano nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Komunikat ministra rozwoju i finansów w sprawie nowelizacji wytycznych dotyczących realizacji programów unijnych z zakresu polityki spójności w perspektywie 2014–2020 ukazał się w Dzienniku Ustaw w piątek 14 listopada. Wytyczne zostały opublikowane na stronie internetowej resortu rozwoju: http://www.mr.gov.pl oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Czytaj dalej...

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk