Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:16 lipca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Maria, Stefan, Eustachy
A+ A A-

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich na projekty związane z gospodarka niskoemisyjna.

Czytaj dalej...

RPO WZ. 4.9: ROZWÓJ ZASOBÓW ENDOGENICZNYCH

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, mający na celu rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale - projekty pozakonkursowe.

Czytaj dalej...

DZIEDZICTWO KULTUROWE- OCHRONA ZABYTKÓW

Celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Czytaj dalej...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca oraz Organizująca Konkurs,

zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Czytaj dalej...

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Termin składania wniosków: 25 października 2016 r., do godziny 12.00.

Czytaj dalej...

PO IIŚ 2.5: III NABÓR DLA DZIAŁANIA 2.5

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach trzeciego naboru POIiŚ 2014-2020 Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego".

Budżet konkursu wynosi 104 mln zł.

Czytaj dalej...

PO WER 2.9: ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ

Konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-009/16 ogłaszany jest w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Priorytet inwestycyjny: 9 v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia).

Czytaj dalej...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działając jako Krajowy Punkt Kontaktowy Programu LIFE, zaprasza do udziału w szkoleniu w dniu 20 października 2016 r. - Przedstawicieli Miast, Gmin i innych jednostek samorządowych oraz organizacji, które planują działania na rzecz środowiska i klimatu w ramach Programu LIFE.

Czytaj dalej...

Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16 „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji" ogłaszany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy PO WER.

Czytaj dalej...

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2017 r.
Czytaj dalej...
© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*