Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:8 kwietnia 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Julia, Dionizy, January
A+ A A-

Członkowie Rady Sołeckiej

Imię i nazwisko sołtysa

Dane kontaktowe

1. Ewelina Nikuła

 

Brygida

SUŁEK

 

tel. 505 137 807

 

 

2. Anna Matyśniak

3. Wanda Janecka

4. Marek Rogowski

5. Rafał Znamirowski

 

HISTORIA

Od 1945 r.

(1945 - 1948 nazwy przejściowe: Grusza, Górki).

Nieopodal wsi, 0,5 km na płd wsch. płynie rzeka Rega, dojście do niej ułatwia rzeczka Otoczka (lewy dopływ Regi). Siedziba: Urzędu Gminy Wiejskiej (1945-1954), Gromadzkiej Rady Narodowej (1954-1972), od roku 1957 obejmowała 7 sołectw. 10 III 1945 zdobyta przez oddz. radz. 3 A 1FB i przekazana następnie Polsce. Przybyli polscy osadnicy pochodzili głównie z pozn., warsz., lubel., łódz., bydg. oraz z dawnych kresów wschodnich. W pierwszych latach powojennych ludność często migrowała. W latach 1949 - 1958 opuściło 9 rodzin. Przyczyny rezygnacji z bytowania w Górzycy były różne, m.in. trudne warunki gospodarowania, brak zamiłowania do uprawiania roli, niechęć wstąpienia do spółdzielni produkcyjnej. W 2010 r. w Górzycy znajdowało się 46 budynków mieszk. We wsi kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, neoromański z XIX w. ze śladami z XVII w. (wewnątrz na jednej z belek stropu data 1670), z cegły, od zach. wieża. Od chwili powstania parafii w roku 1977 funkcję proboszcza pełni ks. Józef Chmiel.

Od roku 1947 funkcjonuje tam szkoła podstawowa. Do 1962 r, miała swoją siedzibę  w starym, poniemieckim budynku  od roku 1963 zajmuje nowo wybudowany i 5 izbach lekcyjnych. Szczególną rolę odegrała szkoła w okresie powojennym, kiedy organizowała kursy dla dorosłych dla miejscowego społeczeństwa, likwidując analfabetyzm (96 osób dorosłych nauczyło się pisać i czytać). W latach 1960 – 1967 przy szkole istniała Szkoła Przysposobienia Rolniczego, która przygotowywała miejscową młodzież do zawodu rolnika. Długoletnimi pracownikami pedagogicznymi szkoły, także dyrektorami byli Janusz i Stanisława Skibińscy. Zaraz po wojnie w Górzycy rozpoczęła działalność  jedna z pierwszych bibliotek gminnych w pow. gryf. Obecnie biblioteka jest filią gryfickiej Miejskiej Biblioteki Publicznej. We wsi w latach 60. i 70. ubiegłego wieku niezwykle ożywioną działalność prowadził klub „Ruchu”, jeden z najlepszych na terenie wsi w Szczecińskiem. W 2010 r. w miejsce klubu wpisuje się świetlica wiejska, która prosperuje pod opieką Gryfickiego Domu Kultury. W świetlicy prowadzi działalność Koło Gospodyń Wiejskich, młodzież korzysta z Internetu i przygotowuje programy artystyczne oraz organizuje imprezy kulturalne dla mieszkańców wsi. Aktywna działalność społeczną na wsi prowadzi jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Liczba mieszkańców: 1960 r.-241, 1993 r.- 208, 2010 r.- 241.

Nazwa: 1224 Guritz, 1302 Gorik. Nazwa pol. jest rekonstrukcją nazwy słow. pochodzącą od wyrazu góra, górka, górzyca, tj. lekkie wzniesienie. Nazwa niem. jest formą zgermaniz. nazwy słów.

 

Źródło: Gryfice. Dzieje Miasta, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Białeckiego, wyd. Urząd Miasta Gryfice, Uniwersytet Szczeciński, Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”; Szczecin 2013; s. 574-575.

 

GALERIA

 

Dzień Babci


 

Ferie


 

mikołajki


 

 Foto: Brygida Sułek

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk