CENTRUM DOSKONALENIA
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
GRYFLANDIA
HISTORIA
KALEJDOSKOP FIRM
KONTAKT
KULTURA
OFERTA INWESTYCYJNA
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
PRACA
RADA I RADNI GMINY
SPORT
STOWARZYSZENIA
TURYSTYKA
WŁADZE
ZABYTKI


 

Gryfice. Dnia 19.04.2013 r.
ANKIETA DOT. STREFY INWESTYCYJNEJ

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się i zarazem wypełnienia nowej ankiety. Tym razem pytania dotyczą klimatu inwestycyjnego w województwie zachodniopomorskim i Gminy Gryfice. Ankieta jest dostępna pod adresem http://deltapartner.org.pl/ankieta_gryfice/


Gryfice. Dnia
25.05.2012 r.
ANKIETA SATYSFAKCJI

W związku z dążeniem Urzędu Miejskiego w Gryficach  do doskonalenia świadczonych usług, uprzejmie prosimy o poświęcenie kilku minut i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Pragnę zaznaczyć, iż ankieta jest całkowicie anonimowa, a udzielone informacje na temat stopnia zadowolenia Pani/Pana ze sposobu obsługi pozwolą nam na zbadanie oczekiwań Klienta wobec pracowników Urzędu oraz usprawnienie funkcjonowania Urzędu. więcej

 

Gryfice. Dnia 07.02.2013 r.
ANKIETA ETYKI

W Urzędzie Miejskim w Gryficach, w rezultacie realizacji projektu „Skuteczny samorząd – usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegoprzyjęty został Kodeks Etyki Pracowników, mający na celu pogłębianie zaufania mieszkańców do pracowników Urzędu, a także wsparcie pracowników w realizacji standardów etycznego postępowania i zachowania wynikającego z pełnionych obowiązków. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej anonimowej ankiety. Z Kodeksem Etyki mogą się Państwo zapoznać na stronie: www.bip.gryfice.eu. link dostępuhttp://moje-ankiety.pl/respond-35101.html

 

Gryfice. Dnia 07.02.2013 r.
ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY DOT. ZADOWOLENIA KLIENTÓW

Analiza wyników badania ankietowego zadowolenia Klientów z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gryficach za okres 16 kwiecień 2012 r. - 31 grudzień 2012 r. więcej

powrót do strony głównej...