CENTRUM DOSKONALENIA
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
GRYFLANDIA
HISTORIA
KALEJDOSKOP FIRM
KONTAKT
KULTURA
OFERTA INWESTYCYJNA
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
PRACA
RADA I RADNI GMINY
SPORT
STOWARZYSZENIA
TURYSTYKA
WŁADZE
ZABYTKI


 

Gryfice. Dnia 28.03.2013 r.
UWAGA KONKURS

Konkurs to szansa na zdobycie dotacji na realizację wymarzonych projektów ekologicznych.
Celem konkursu jest przygotowanie programu realizującego działania na rzecz:
- poszerzania wiedzy o ochronie przyrody,
-podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa,
- edukacji ekologicznej prowadzonej na świeżym powietrzu,
- wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska,
- propagowania idei "Posadź dalej" w lokalnej społeczności.
O nagrody w konkursie mogą zawalczyć przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne każdego szczebla, placówki oświatowe, a także instytucje zajmujące się edukacją ekologiczną z terenu całej Polski (w tym również samorządy oraz organizacje pozarządowe).
Uczestnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie do 10 000 zł. W puli nagród znajduje się kwota 100 000 zł, a wnioski można składać do 15 kwietnia 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz z formularzem wniosku, które można znaleźć na stronach: www.naszaziemia.pl oraz www.postronienatury.pl

powrót do strony głównej...