CENTRUM DOSKONALENIA
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
GRYFLANDIA
HISTORIA
KALEJDOSKOP FIRM
KONTAKT
KULTURA
OFERTA INWESTYCYJNA
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
PRACA
RADA I RADNI GMINY
SPORT
STOWARZYSZENIA
TURYSTYKA
WŁADZE
ZABYTKI


 

Gryfice. Dnia 09.04.2013 r.
UWAGA KONKURS

Burmistrz Gryfic ogłasza XIV- edycję konkursu dla mieszkańców miasta i gminy Gryfice,,Mój balkon, mój ogród przydomowy, moja działka ogrodowa - pełna kwiatów” Jeśli: masz piękny balkon lub ogród przydomowy na terenie miasta lub na terenie wiejskim. Weź udział w konkursie! Zgłoś również swoją działkę ogrodową położoną na terenie Pracowniczych Ogrodów Działkowych w Gryficach.
W tej sprawie informacji udzielać będą Zarządy poszczególnych ogrodów działkowych, którzy zachęcą właścicieli ogrodów do wzięcia udziału w ogłoszonym konkursie.
Konkurs przyczyni się do upiększenia naszego miasta oraz wsi.
Ogrody i działki dają wymierne efekty, a także pobudzają i mobilizują świadomość społeczną.
Dzięki pracowitości i aktywności wszystkich uczestników konkurs będzie miał pozytywny wpływ na rzecz utrzymania dotychczasowych i tworzenia nowych terenów zielonych w naszym mieście.
Udział w konkursie to efekt poprawy warunków życia, rekreacji i wypoczynku naszego społeczeństwa.
Laureaci konkursu za włożony trud codziennej dbałości  o własne otoczenie uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi, które zostaną wręczone podczas dożynek.

Pisemne zgłoszenia w kategorii „Mój piękny balkon, Mój ogród przydomowy – pełen kwiatów” będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37 w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej pok. 202, II piętro, Tel. (91) 38-532-52

Osobą do kontaktu jest pracownik Urzędu Miejskiego w Gryficach – Alicja Wiznerowicz Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 20 czerwca 2013 roku. Regulamin konkursu dostępny tutaj oraz w Urzędzie Miejskim w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37 w pok. 202, II piętro.

Wszystkim uczestnikom konkursu życzę wielu wrażeń i satysfakcji  z podjętych działań na rzecz upiększenia naszej gminy.

Burmistrz Gryfic-
Andrzej Szczygieł

Gryfice, dnia 04.04.2013


powrót do strony głównej...