CENTRUM DOSKONALENIA
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
GRYFLANDIA
HISTORIA
KALEJDOSKOP FIRM
KONTAKT
KULTURA
OFERTA INWESTYCYJNA
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
PRACA
RADA I RADNI GMINY
SPORT
STOWARZYSZENIA
TURYSTYKA
WŁADZE
ZABYTKI


 Gryfice. Dnia 10
.03.2013 r.
KOLEJNE ŚWIETLICE WIEJSKIE ODDANE DO UŻYTKU

Zakończyły się prace remontowe w świetlicach wiejskich w Dziadowie, Kukaniu oraz Niedźwiedziskach które realizowaliśmy w ramach projektu na który otrzymaliśmy dotację z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Przeprowadzone prace polegały na wykonaniu robót remontowo budowlanych, położeniu nowych instalacji elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W wyniku prac powstały również przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz zbiorniki szczelne na ścieki. Wyposażona również została kuchnia i pomieszczenia świetlicy w m.in. stoły, krzesła, telewizory, szafki kuchenne wiszące i stojące, zlewozmywaki, kuchenki elektryczne. Całkowity koszt zrealizowanego projektu wyniósł 230 tys. zł z czego dofinansowanie wyniosło 140 tys. zł.

powrót do strony głównej...