CENTRUM DOSKONALENIA
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
GRYFLANDIA
HISTORIA
KALEJDOSKOP FIRM
KONTAKT
KULTURA
OFERTA INWESTYCYJNA
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
PRACA
RADA I RADNI GMINY
SPORT
STOWARZYSZENIA
TURYSTYKA
WŁADZE
ZABYTKI


 

Gryfice. Dnia 17.04.2013 r.
ZNAJDŹ GRÓB PRZEZ INTERNET
I ZAPAL WIRTUALNY ZNICZ

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu mieszkańców gminy Gryfice, Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach udostępnił z dniem 2 kwietnia br. usługę wirtualnego cmentarza, tj. internetową mapę nekropolii wraz z wyszukiwarką grobów. Zakres prac przy opracowywaniu przeglądarki został podzielony na trzy główne etapy.
 Etap I obejmował inwentaryzację Starego Cmentarza i Nowego Cmentarza uwzględniającą:
a) usytuowanie grobów oraz innych miejsc pochówku,
 b) identyfikację, lokalizację i przypisanie rezerw,
 c) pomiary alei, budynków i budowli, elementów małej architektury i architektury sakralnej, sieci uzbrojenia terenu, punktów czerpania wody, zieleni wysokiej i niskiej (w zakresie lokalizacji i powierzchni),
 d) zebranie danych o osobach pochowanych, dysponentach i opłatach z ksiąg cmentarnych i danych finansowych;
 Etap II obejmował:
 a) opracowanie systemu komputerowego do zarządzania cmentarzami komunalnymi
 w Gryficach, tj. Starym Cmentarzem przy ul. Broniszewskiej o powierzchni 5,4 ha i Nowym Cmentarzem przy ul. Jana Dąbskiego o powierzchni 11 ha, wraz
 z wprowadzeniem do tego systemu danych dostępnych w zasobie Zamawiającego,
 b) opracowanie cyfrowej mapy Starego i Nowego Cmentarza w oparciu o materiały będące w posiadaniu Zamawiającego oraz wszystkie zinwentaryzowane obiekty;
 Etap III obejmował integrację systemu komputerowego do zarządzania cmentarzami ze stroną internetową w sposób umożliwiający wyszukiwanie grobów osób zmarłych i prezentację interaktywnej mapy cmentarzy komunalnych.

 Efektem końcowym wszystkich powyższych prac jest uruchomiona przeglądarka internetowa o nazwie GROBONET, którą można odwiedzać pod internetowym adresem www.cmentarz.zgk.gryfice.eu. Na stronie interaktywnej nekropolii możemy zaczerpnąć informacji na temat regulaminu cmentarza komunalnego w Gryficach, cennika opłat za poszczególne usługi, planów cmentarzy, bieżących nekrologów, rocznic śmierci osób, które przypadają na dzień odwiedzania strony internetowej, a także skorzystać z wyszukiwarki grobów.
 Wybierając opcję „szukaj grobów” zostaniemy poproszeni o uzupełnienie formularza zapytania. W polu wyszukiwania możemy wpisać imię, nazwisko, rok lub datę urodzenia albo śmierci osoby, której grobu szukamy. Im więcej informacji zostanie podanych, tym bardziej szczegółowe otrzymamy dane.
 Po wciśnięciu klawisza ENTER lub kliknięciu SZUKAJ, wyświetlone zostaną wyniki -wszystkie osoby spełniające żądane kryteria. Rezultaty wyszukiwania przedstawione będą w postaci skróconej, tj. zdjęcia nagrobku, daty urodzenia i śmierci, a także cmentarza, na którym została pochowana ta osoba. Wskazując kursorem myszy w wybrany nagrobek zostanie nam przedstawiona bardziej szczegółowa informacja na temat osoby pochowanej. Otrzymamy następujące dane:
 1. zdjęcie nagrobku,
 2. ogólny plan cmentarza z wskazaną na mapie lokalizacją nagrobku,
 3. informację o lokalizacji grobu z podziałem na sektor, rząd oraz numer grobu,
 4. jeżeli w danym grobie zostały pochowane także inne osoby- informacja na ich temat również będzie dostępna;
 5. bardzo ciekawą funkcją jest możliwość zapalenia wirtualnego znicza, który będzie „palił” się na grobie przez 7 dni.

 Serdecznie zachęcamy wszystkich internautów do odwiedzania swoich bliskich na stronie wirtualnego cmentarza oraz do korzystania z uruchomionej usługi przeglądarki GROBONET.powrót do strony głównej...