CENTRUM DOSKONALENIA
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
GRYFLANDIA
HISTORIA
KALEJDOSKOP FIRM
KONTAKT
KULTURA
OFERTA INWESTYCYJNA
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
PRACA
RADA I RADNI GMINY
SPORT
STOWARZYSZENIA
TURYSTYKA
WŁADZE
ZABYTKI


 

Gryfice. Dnia 30.04.2013 r.
WYNIKI KONKURSU

Burmistrz Gryfic ogłasza wyniki konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2013, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice.

Rodzaj zadania:

  1. „Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gryfic oraz zajęć terapeutycznych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Gryfice w celu zapobiegania różnym formom niedostosowania społecznego”.

Realizator:

  1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „UŚMIECH” w Gryficach

 

Kwota dotacji: 17.000,00 zł
Data ogłoszenia: 29.04.2013 r.
powrót do strony głównej...