CENTRUM DOSKONALENIA
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
GRYFLANDIA
HISTORIA
KALEJDOSKOP FIRM
KONTAKT
KULTURA
OFERTA INWESTYCYJNA
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
PRACA
RADA I RADNI GMINY
SPORT
STOWARZYSZENIA
TURYSTYKA
WŁADZE
ZABYTKI


 

Gryfice. Dnia 16.05.2013 r.
BURMISTRZ GMINY ZAPRASZA DO KONSULTACJI

mieszkańców Sołectwa Prusinowo na otwarte spotkanie w celu przeprowadzenia konsultacji w sprawie wyboru lokalizacji wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z tworzywa sztucznego o wym 32,000 x 14,00 m : do kosza, siatkówki i piłki ręcznej miejscowości Prusinowo.
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu – 27 maja 2013 r.  o godz. 18.30
w Szkole Podstawowej w Prusinowie.

SERDECZNIE ZAPRASZAM
Burmistrz Gryfic – Andrzej Szczygieł

Konsultacje społeczne prowadzone są w oparciu o postanowienia Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXX.385/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. (procedura konsultacji społecznych jest rezultatem projektu „Skuteczny samorząd – usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

Ankieta dot. konsultacji społecznych do pobrania
Pełna treść zarządzenia Burmistrza do pobrania

powrót do strony głównej...