CENTRUM DOSKONALENIA
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
GRYFLANDIA
HISTORIA
KALEJDOSKOP FIRM
KONTAKT
KULTURA
OFERTA INWESTYCYJNA
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
PRACA
RADA I RADNI GMINY
SPORT
STOWARZYSZENIA
TURYSTYKA
WŁADZE
ZABYTKI


 

Gryfice. Dnia 25.03.2010 r. MOJE BOISKO ORLIK 2010 DLA SP3 W GRYFICACH
 

W urzędzie Miejskim w Gryficach odbyło się podpisanie umowy na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Rodziewiczówny 6 w Gryficach,  wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności oświetleniem boisk oraz zapleczem socjalnosanitarnym dla użytkowników boisk sportowych wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 3.

Zadanie przewiduje budowę:
- boiska do piłki nożnej (w ramach programu "Orlik 2012")
- boiska wielofunkcyjne (w ramach programu "Orlik 2012")
- modułowe zaplecze boisk typu Standard+ (w ramach programu "Orlik 2012")
- bieżnia okólna 215m
- bieżnię 60m na prostym odcinku bieżni okólnej
- skocznię do skoków w dal
- rzutnię do pchnięcia kulą
- skatepark
- skomunikowanie urządzeń chodnikami z polbruku oraz za pomocą schodów terenowych oraz terenowej pochylni dla osób niepełnosprawnych

Charakterystyka:
- boisko piłkarskie o wymiarach 30x62m o nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa) na podbudowie z kruszywa kamiennego. Wymiary pola gry 26x52m. Boisko wyposażone jest w dwie stałe bramki. Wokół boiska piłko-chwyty w formie ogrodzenia panelowego zgrzewanego – wysokości 4m na dłuższych bokach oraz wysokości 6m na krótszych bokach. Boisko wyposażone jest w sześć masztów oświetleniowych.

- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1x32,1m o nawierzchni syntetycznej
poliuretanowej na podbudowie asfaltobetonowej. Wymiary pola do gry w koszykówkę 15,1x28,1m. Wymiary pola do gry w siatkówkę 9x18m. Boisko wyposażone jest w dwa stałe kosze oraz dwa ruchome słupki do siatki (rozwiązanie wg projektu typowego). Wokół boiska ogrodzenie panelowe zgrzewane wysokości 4m. Boisko wyposażone jest w cztery maszty oświetleniowe.

- skatepark o wymiarach 16,92x32,1m o nawierzchni akrylowej na podbudowie asfaltobetonowej. Na trzech bokach skateparku murek szerokości 38cm i wysokości 45cm, na czwartym boku – graniczącym z boiskiem wielofunkcyjnym – ogrodzenie panelowe zgrzewane wysokości 4m. Skatepark wyposażony jest w urządzenia do jazdy wyczynowej na łyżworolkach i deskorolce. Nawierzchnia akrylowa.

- bieżnia okólna o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na podbudowie asfaltobetonowej. Długość mierzona dla pierwszego toru na pełnym obwodzie bieżni 210m. 4 tory biegowe szerokości 95cm, na prostym odcinku bieżni okólnej zaprojektowano bieżnię 60m 4-torową.

-skocznia do skoku w dal z rozbiegiem na prostym odcinku bieżni okólnej.
Zeskocznia-piaskownica o wymiarach 2,9x6,5m wypełniona piaskiem płukanym na głębokość min. 35cm, obramowana obrzeżem betonowym Długość rozbiegu 40,0m. Wokół zeskoczni zaprojektowano tzw. „piasko-łapy” z polbruku.

- koło do pchnięcia kulą z betonu B20 zbrojonego siatką stalową z  warstwą wierzchnią uszorstnioną antypoślizgowo.  Pole rzutów o długości 16m o nawierzchni z piasku ubitego, obramowane obrzeżem betonowym.

- koszt inwestycji- 1 mln 479 tys zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i z budżetu Państwa – na łączną kwotę 666 tys zł

  powrót do strony głównej...