POWIERZCHNIA CAŁKOWITA DZIAŁKI

 0,2120 ha

OZNACZENIE DZIAŁKI  W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Działka nr 22/15

OBRĘB GEODEZYJNY

Niekładź

OZNACZENIE I KLASA BONITACYJNA UŻYTKU

BiRIIIa

PRZEZNACZENIE W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GRYFICE

Strefy wskazane do przekształcenia na funkcję komercyjną usługowo - produkcyjną

STEFA BUFOROWA

Brak

MEDIA

Energia elektryczna oraz sieć wodociągowa
w zasięgu działki (w działce sąsiedniej)
w odległości 100 m, sieć kanalizacyjna w drodze w odległości  500 m.

DROGA DOJAZDOWA DO DZIAŁKI

Bezpośrednio z drogi powiatowej 0114Z, działka nr 13/2, o szerokości 15 m

AUTOSTRADA/DROGA KRAJOWA

Odległość od drogi krajowej ok. 15 km

Odległość od autostrady ok. 50 km

KOLEJ

Stacja kolejowa dworzec osobowy Gryfice oraz bocznica towarowa - odległość ok. 2 km

NAJBLIŻSZE LOTNISKO MIEDZYNARODOWE

Port lotniczy Szczecin – Goleniów im. „NZZ Solidarność” Glewice w odległości ok. 50 km

NAJBLIŻSZE MIASTO WOJEWÓDZKIE

Szczecin ok. 100 km

ZABUDOWANIA

Zabudowa szeregowa garażami