POWIERZCHNIA CAŁKOWITA DZIAŁKI

 1.2175 ha

OZNACZENIE DZIAŁKI  W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Działka nr 22

OBRĘB GEODEZYJNY

Gryfice nr 1

OZNACZENIE I KLASA BONITACYJNA UŻYTKU

Bi

PRZEZNACZENIE W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GRYFICE

Strefa działalności produkcyjno - usługowej

STEFA BUFOROWA

Brak

MEDIA

Sieć elektro - energetyczna i sieć wodno – kanalizacyjna w działce.

DROGA DOJAZDOWA DO DZIAŁKI

Dojazd przez drogę gminną stanowiącą działkę nr 41 o szerokości 15 m, bezpośrednio z drogi  powiatowej 0114 Z, działka nr 28, o szerokości 15 m

AUTOSTRADA/DROGA KRAJOWA

Odległość od drogi krajowej ok. 15 km

Odległość od autostrady ok. 50 km

KOLEJ

Stacja kolejowa dworzec osobowy Gryfice oraz bocznica towarowa - odległość ok. 2 km

NAJBLIŻSZE LOTNISKO MIEDZYNARODOWE

Port lotniczy Szczecin – Goleniów im. „NZZ Solidarność” Glewice w odległości ok. 50 km

NAJBLIŻSZE MIASTO WOJEWÓDZKIE

Szczecin ok. 100 km

ZABUDOWANIA

Zabudowana budynkiem warsztatu z częścią socjalną, budynkiem biurowym, ponadto na działce zlokalizowana jest stacja paliw, kotłownia, magazyn, kanał najazdowy.