POWIERZCHNIA CAŁKOWITA DZIAŁKI

0,8284 ha

OZNACZENIE DZIAŁKI  W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Działka nr 24/27

OBRĘB GEODEZYJNY

Gryfice nr 2

OZNACZENIE I KLASA BONITACYJNA UŻYTKU

RV

PRZEZNACZENIE W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GRYFICE

Strefa zieleni urządzonej ogólnodostępnej  - niskiej i wysokiej

RÓŻNICA POZIOMÓW TERENU

2,0 m

STEFA BUFOROWA

Brak

MEDIA

Energia elektryczna  w odległości 500 m od działki, sieć wodociągowa w drodze w odległości 50 m, sieć kanalizacji sanitarnej w odległości ok. 300 m

DROGA DOJAZDOWA DO DZAIŁKI

Bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 109, o szerokości 20 m

AUTOSTRADA/DROGA KRAJOWA

Odległość od drogi krajowej ok. 15 km

Odległość od autostrady ok. 50 km

KOLEJ

Stacja kolejowa dworzec osobowy Gryfice oraz bocznica towarowa - odległość ok. 2 km

NAJBLIŻSZE LOTNISKO MIEDZYNARODOWE

Port lotniczy Szczecin – Goleniów im. „NZZ Solidarność” Glewice w odległości ok. 50 km

NAJBLIŻSZE MIASTO WOJEWÓDZKIE

Szczecin ok. 100 km

ZABUDOWANIA

Brak