POWIERZCHNIA CAŁKOWITA DZIAŁKI

 8.1664 ha

OZNACZENIE DZIAŁKI  W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Działka nr 30

OBRĘB GEODEZYJNY

Gryfice nr 2

OZNACZENIE I KLASA BONITACYJNA UŻYTKU

RIVa, ŁIV, ŁV, N

PRZEZNACZENIE W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GRYFICE

Strefa działalności produkcyjno – usługowej, strefa korzystnych warunków gruntowo - wodnych

STEFA BUFOROWA

Brak

MEDIA

Wszelkie media dostępne w zasięgu działki

DROGA DOJAZDOWA DO DZIAŁKI

Bezpośrednio z drogi powiatowej, działka nr 10 o szerokości 15 m

AUTOSTRADA/DROGA KRAJOWA

Odległość od drogi krajowej ok. 15 km

Odległość od autostrady ok. 50 km

KOLEJ

Stacja kolejowa dworzec osobowy Gryfice oraz bocznica towarowa - odległość ok. 1 km

NAJBLIŻSZE LOTNISKO MIEDZYNARODOWE

Port lotniczy Szczecin – Goleniów im. „NZZ Solidarność” Glewice w odległości ok. 50 km

NAJBLIŻSZE MIASTO WOJEWÓDZKIE

Szczecin ok. 100 km

ZABUDOWANIA

Brak