Gmina Gryfice gmina miejsko-wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, w zachodniej części powiatu gryfickiego. Siedzibą gminy jest miasto Gryfice. Jest to największa gmina pod względem liczby mieszkańców oraz pod względem powierzchni w powiecie.

Przez Gryfice prowadzą drogi wojewódzkie łącząca miasto z szeregiem miejscowości takich jak:

  • Świerzno (18 km) i drogą nr 105 w kierunku Kamienia Pomorskiego

  • Brojce (12 km) i drogą nr 105 do drogi nr 6 ( 22 km) w kierunku Koszalina i Gdańska

  • Trzebiatów ( 18 km ) i drogą nr 109 do Kołobrzegu

  • Płotów (12 km )i drogą nr.109 do skrzyżowanie z drogą nr 6 do Szczecina

  • Cerkwice (14 km) Karnice (19 km) Lędzin (24 km) do Rewala ( 30 km) drogą nr 110

Tereny pod inwestycje zlokalizowane są w północnej części miasta Gryfice, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi nr 109 do Trzebiatowa i drogi do Niekładzia i Prusinowa na obszarach przeznaczonych pod inwestycje. Tereny te to wydzielony, zespół zasobów majątku o łącznej powierzchni 20,22 ha. Składa się on z 9 podstawowych działek, które mogą być w zależności od potrzeb łączone lub dzielone. Lokalizacja terenów umożliwia korzystanie z istniejącej infrastruktury przemysłowej i komunalnej, możliwej w każdym czasie do rozbudowy.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/105/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. inwestorzy którzy zdecydują się zainwestować w Gminie mogą liczyć na zwolnienia w podatku od nieruchomości: - nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby: kultury i sztuki, kultury fizycznej, ogólnodostępnych ośrodków rekreacyjno – sportowych, przedszkola, nieruchomości zajęte na zieleń miejską, park miejski, studnie uliczne, cmentarze i obiekty z nim związane, - nieruchomości, w których stworzono nowe miejsca pracy: od 1 zatrudnienia – 1% podstawy opodatkowania za każdego zatrudnionego, nie więcej niż wynosi wymiar podatku na dany rok podatkowy (na okres 1 roku).