CENTRUM DOSKONALENIA
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
GRYFLANDIA
HISTORIA
KALEJDOSKOP FIRM
KONTAKT
KULTURA
OFERTA INWESTYCYJNA
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
PRACA
RADA I RADNI GMINY
SPORT
STOWARZYSZENIA
TURYSTYKA
WŁADZE
ZABYTKI


 

GRYFICKI DOM KULTURY. Instytucja która organizuje festyny, koncerty, przeglądy zespołów, a także prowadzi grupy i pracownie artystyczne. Jest siedzibą i miejscem spotkań Gryfickiego Towarzystwa Kultury. Dyrektorem GDK jest Pani Róża Szuster pełniąca swoje obowiązki od 1995 jako kierownik do 2002 kierownik i od 2003 już na samodzielnym stanowisku dyrektora. GDK w chwili obecnej stanowi jedną z podstawowych instytucji kulturalnych w regionie nastawiając się głównie na pracę z młodzieżą i dziećmi. Ponadto jest inicjatorem wielu imprez i spotkań o charakterze oświatowym.

BIBLIOTEKA IM ZAŁUSKIEGO W GRYFICACH.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego, posiada księgozbiór w ilości ok 45 tys woluminów. Od niedawna udostępnia elektroniczny katalog pozycji na swojej stronie internetowej. Dyrektorem Biblioteki jest Pani Zofia Czasnowicz. W budynku biblioteki swoją siedzibę mają również: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej, Związek Sybiraków oraz Polski Związek Filatelistyczny.

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM H. RADLIŃSKIEJ. Posiada bogaty księgozbiór naukowy i popularnonaukowy liczący ok 24.000 pozycji, a także zbiór czasopism o tematyce pedagogicznej i psychologicznej, zbiory audiowizualne. Biblioteka działa przy Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli.

GALERIA
zorganizowana w historycznej bramie wjazdowej do miasta stanowi od 2 lat jeden z najczęściej odwiedzanych punktów na mapie turystycznej Gryfic. Dwa lata działalności przełożyło się na ponad 50 wystaw artystów z całego kraju jak i zagranicy dla których miejsce to nierzadko jest w pewnym sensie magiczne. Galeria jest częścią Gryfickiego Domu Kultury i stanowi ważny element życia kulturalnego miasta. W chwili obecnej jest zarządzana przez Halinę Pokorską będącą kustoszem "Bramy". Warto wspomnieć że w roku 2008 za całokształt działań Dyrektor Domu Kultury Róża Szuster odebrała nagrodę przyznaną przez Burmistrza Andrzeja Szczygła stanowiącą zwieńczenie pierwszych lat działalności.

MUZEUM ZIEMI GRYFICKIEJ. Eksponaty znajdujące się w muzeum (dokumenty, przedmioty codziennego użytku, pamiątki, zbiory geologiczne, militaria) prezentują historię zasiedlenia przez osadników na Ziemiach Odzyskanych. Części zbiorów zostało udostępnionych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryficach. Opiekę nad zbiorami sprawował przez ponad ponad 20 lat Pan Zenon Wyrwiński, który również zgromadził kolekcję. Pozostałe eksponaty pozyskane zostały od Burmistrza Gryfic Andrzeja Szczygła, Barbary i Dariusza Jaklewicz, NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice i Kazimierza Lubińskiego. Ekspozycje muzealne są cyklicznie wymieniane i uzupełniane również eksponatami wypożyczonymi z muzeów z innych regionów Polski.


powrót do strony głównej...