CENTRUM DOSKONALENIA
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
GRYFLANDIA
HISTORIA
KALEJDOSKOP FIRM
KONTAKT
KULTURA
OFERTA INWESTYCYJNA
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
PRACA
RADA I RADNI GMINY
SPORT
STOWARZYSZENIA
TURYSTYKA
WŁADZE
ZABYTKI


 TURYSTYKA

W naszym regionie znajdziecie: atrakcyjne szlaki turystyczne i rowerowe, niezwykle bogatą przyrodę, wspaniałe zabytki, a przy tym obszerną ofertę bazy noclegowej.

Gryf - Hotel - ul. Kościuszki 13 72 -300 Gryfice tel. 066 4273015
Venus - Usługi Hotelarskie - ul. Parkowa 12,72-300 Gryfice tel. 091 3842586
Dom Pracy Twórczej - ul. Kamienna Brama 1 A , 72-300 Gryfice tel. 091 3841008, kom. 722389910
Pałac pensjonat w Rybokartach  - tel. 0 91 3846789

Gryfice to bardzo atrakcyjna Gmina pod względem  turystycznym jak i krajobrazowym .W granicach miasta znajduje się jeden zespół przyrodniczo-krajobrazowy zwany Doliną Regi. Zespół ten obejmuje bardzo zróżnicowane ekosystemy w dolinie Regi, która jest także ważnym korytarzem ekologicznym o ponadregionalnym znaczeniu. Poddane ochronie są m.in. skarpy nadrzeczne w parku leśnym. Rega stanowi duży walor w krajobrazie miejskim Gryfic.

Miasto ma dwa parki, znajdujące się na prawym brzegu Regi:

*park miejski nad Regą – drzewostan mieszany z przewagą drzew liściastych, gatunki rodzime i obce, kilka alej (lipową, jesionową, topolową), dużo drzew pomnikowych i okazałych drzew dziuplastych.

* park leśny nad Regą - drzewostan mieszany z przewagą liściastego. Dominują tu buki, lipy, dęby oraz dużo          drzew pomnikowych (m.in. buk o obwodzie pnia 750 cm - trzy zrośnięte pnie)

Parki miejskie, razem z rzeką Regą - dzielą miasto na dwie części. Niewielkie obszary leśne znajdują się w pobliżu szpitala wojewódzkiego, a także tereny przy siedzibie nadleśnictwa w osadzie Zdrój, niedaleko której znajduje się także ogród działkowy im. Jana Kasprowicza.

Park japoński - jedna z największych powstałych w ostatnim czasie atrakcji Gryfic. Stworzony  na wzór japońskich ogrodów botanicznych, niesamowicie oddaje prawdziwy charakter  zgodny z zasadami japońskiej sztuki ogrodowej. Każdy element ogrodu ma swoje miejsce i znaczenie, a swoim przyciągającym widokiem oddaje niezmienność i trwałość przyrody . Wszystkie elementy cechuje harmonia, prostota, asymetria i elegancja. Usytuowany przy Redze wnosi niezbędny elementem klasycznego parku japońskiego. W ciąż udoskonalany.  Jest to też świetne miejsce dla małych Gryficzan , ponieważ powstał tam plac zabaw. Park japoński stał się wizytówką Gryfic, a także doskonałym miejscem odpoczynku dla każdego.

Wędkarstwo - Gryfice posiadają doskonałe warunki do uprawiania wędkowania. Rega swoimi malowniczymi walorami od wielu lat przyciąga miłośników wędkarstwa. Najwyższa skala czystości, a także doskonałe warunki sprzyjają uprawianiu tego rodzaju rekreacji.

Turystyka rowerowa – gmina Gryfice posiada bardzo dobrze rozwinięte walory przyrodnicze, które sprzyjają uprawianiu turystyki rowerowej. Na południowo-wschodnim terenie Gryfic  znajduje się leśna ścieżka prowadząca od parkingu przy nadleśnictwie Gryfice do wsi Brodniki i Lubin, którą sprawi wiele przyjemności nie tylko samotnie podróżującym amatorom sportów rowerowych.

Park miejski – gryficki park położony przy prawym brzegu Regi dzieli miasto na dwie części. Jest miejscem wypoczynku i rekreacji społeczeństwa – granice parku od strony południowo-zachodniej wyznacz nurt rzeki Regi, pozostałe granice to: ul. J. Dąbskiego, Parkowa oraz granice gruntów rolnych stanowiące wschodnia część parku. Na powierzchni 22,70 ha parku przeważają drzewostany liściaste gdzie dominującą role odgrywają drzewa lipowe, bukowe dęby.

Na południowy wschód od Gryfic, w lesie nad Regą została poprowadzona leśna dydaktyczna ścieżka rowerowa, którą opiekują się Lasy Państwowe. Ścieżka wiedzie od parkingu przy siedzibie Nadleśnictwa Gryfice do Jeziora Rejowickiego, a także do Brodnik i do siedziby Leśnictwa Lubin.

 

 


powrót do strony głównej...