CENTRUM DOSKONALENIA
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
GRYFLANDIA
HISTORIA
KALEJDOSKOP FIRM
KONTAKT
KULTURA
OFERTA INWESTYCYJNA
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
PRACA
RADA I RADNI GMINY
SPORT
STOWARZYSZENIA
TURYSTYKA
WŁADZE
ZABYTKI


 

Gryfice. Dnia 02.06.2010 r. KONTAKT

 

NAZWA NR TELEFONU EMAIL
CENTRALA
(Portiernia)
38 53 201  
Sekretariat
Burmistrz Gryfic
Zastępca Burmistrza
38 53 200 urzad@gryfice.eu
Fax Urzędu 38 53 207  
Urząd Stany Cywilnego
USC 38 53 210
38 53 211
usc@urzad.gryfice.eu
grycmacher@urzad.gryfice.eu
Wydział Ogólno-Administracyjny
Sekretarz Gminy 38 53 212 sekretarz@urzad.gryfice.eu
Informatyk 38 53 221 igielski@urzad.gryfice.eu
wojcikiewicz@urzad.gryfice.eu
Promocja 38 53 213 chmiel@urzad.gryfice.eu
promocja@urzad.gryfice.eu
Kadry Urzędu 38 53 214 kadry@urzad.gryfice.eu
BRM 38 53 215 szuszkiewicz@urzad.gryfice.eu
BRM 38 53 216 brm@urzad.gryfice.eu
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 38 53 217 borowiak@urzad.gryfice.eu
Ewidencja Działalności Gospodarczej 38 53 218 pozniak@urzad.gryfice.eu
Ewidencja Ludności 38 53 219
38 53 220
pesel@urzad.gryfice.eu
Sala konferencyjna 106 38 53 208
Sala konferencyjna 102 38 53 209  
Magazynier 38 53 222  
Wydział Finansowy
Skarbnik Gminy 38 53 225 skarbnik@urzad.gryfice.eu
Główna Księgowa 38 53 226 bernasinska@urzad.gryfice.eu
Podatek od nieruchomości os. fizyczne 38 53 227 pardula@urzad.gryfice.eu
Podatek rolny 38 53 228 szymala@urzad.gryfice.eu
Podatek od nieruchomości os. prawne; 38 53 231 szczepankiewicz@urzad.gryfice.eu
Budżet gminy 38 53 230 golab@urzad.gryfice.eu
Płace Urzędu 38 53 214 haracewiat@urzad.gryfice.eu
Księgowość Urzędu 38 53 232 lachera@urzad.gryfice.eu
dabrowska@urzad.gryfice.eu
stawicka@urzad.gryfice.eu
KASA 38 53 233
Podatek od śr.transportowych
Księgowość podatkowa
38 53 234
38 53 235
wodnicka@urzad.gryfice.eu
rojek@urzad.gryfice.eu
trzaska@urzad.gryfice.euWydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Naczelnik Wydziału 38 53 240 chmielowicz@urzad.gryfice.eu
Zastępca naczelnika,
Gospodarka nieruchomościami lokalowymi
38 53 244 bojowka@urzad.gryfice.eu
Geodezja i gospodarka nieruchomościami
38 53 242 jedraszewski@urzad.gryfice.eu
Gospodarka rolna, gospodarka nieruchomościami rolnymi
38 53 241 kieler@urzad.gryfice.eu
Ochrona środowiska 38 53 243 mlynarska@urzad.gryfice.eu
Gospodarka nieruchomościami gruntowymi
38 53 243 majewska@urzad.gryfice.eu
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej
Naczelnik Wydziału 38 53 249
38 53 250
tyburski@urzad.gryfice.eu
Zastępca Naczelnika 38 53 254 kalecki@urzad.gryfice.eu
Zamówienia publiczne
38 53 251 szredzinski@urzad.gryfice.u
Gospodarka mieniem komunalnym i mieszkaniowym 38 53 252 wiznerowicz@urzad.gryfice.eu
mmarkowska@urzad.gryfice.eu
Planowanie przestrzenne
38 53 253 chruscielewska@urzad.gryfice.eu
Gminne Biuro Reagowania
Kierownik GBR, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
38 53 256
38 53 257
kwocz@urzad.gryfice.eu
Sprawy obronne, kancelaria tajna
38 53 258
 
Obrona Cywilna
38 53 259
38 53 260
ludwiczak@urzad.gryfice.eu
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 38 53 257 kwocz@urzad.gryfice.eu
Straż Miejska
Komendant SM 38 53 202 kmiecik@urzad.gryfice.eu
STRAŻ MIEJSKA 38 53 203 straz.miejska@urzad.gryfice.eu
Ośrodek Pomocy Społecznej

Sekcja Usług Opiekuńczych Kasa

38 53 270  
Księgowość

38 53 271
38 53 271
38 53 272

fornal@ops.gryfice.eu
wawrzyniak@ops.gryfice.eu

jakubiak@ops.gryfice.eu

Sekcja Realizacji Świadczeń Dodatki Mieszkaniowe

38 53 273
38 53 274

baczynska@ops.gryfice.eu
ogrodowczyk@ops.gryfice.eu
pawlik@ops.gryfice.eu

pszczolinska@ops.gryfice.eu

Kadry 38 53 275 piwoni@ops.gryfice.eu
Kierownik OPS 38 53 279 malek@ops.gryfice.eu
Sekretariat

38 53 277
FAX-278

waszak@ops.gryfice.eu
Sekcja Pomocy Środowiskowej

38 53 276
38 53 280
38 53 281
38 53 282
38 53 283
38 53 287

stankiewicz@ops.gryfice.eu
kowalska@ops.gryfice.eu
nowosad@ops.gryfice.eu
muzyczka@ops.gryfice.eu
mika@ops.gryfice.eu
tarnawska@ops.gryfice.eu
bajkowska@ops.gryfice.eu
grabowska@ops.gryfice.eu
pawlak@ops.gryfice.eu
hryszel@ops.gryfice.eu
malarczyk@ops.gryfice.eu
herman@ops.gryfice.eu
palicka@ops.gryfice.eu

Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

38 53 284
38 53 285
38 53 286

janowska@ops.gryfice.eu
czarniak@ops.gryfice.eu
jarzembska@ops.gryfice.eu
fiediukiewicz@ops.gryfice.eu
koscielna@ops.gryfice.eu
leczynska@ops.gryfice.eu

Zespół Placówek Oświatowych
Sekretariat ZPO 38 53 291 zpo@zpo.gryfice.eu

  powrót do strony głównej...