CENTRUM DOSKONALENIA
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
GRYFLANDIA
HISTORIA
KALEJDOSKOP FIRM
KONTAKT
KULTURA
OFERTA INWESTYCYJNA
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
PRACA
RADA I RADNI GMINY
SPORT
STOWARZYSZENIA
TURYSTYKA
WŁADZE
ZABYTKI


 

Gryfice. Dnia 04.02.2013 r.
IM GRYFICE WIELE ZAWDZIĘCZAJĄ

1. ZWIĄZEK DRUŻYN ZHP REGA W GRYFICACH- za pomoc oraz obecność harcerzy podczas uroczystości organizowanych przez gminę z okazji świąt państwowych i kulturalnych;

2. PRZEDSIĘBIORSTWO "PROFIL" WOJCIECH PRZĘCZEK- za stały rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz okazywaną pomoc dla gryfickich organizacji społecznych;

3. RADA SOŁECKA SOŁECTWA STAWNO- za duże zaangażowanie w integrację społeczności lokalnej;

4. KAZIMIERZ ŁASZEWSKI- za duży wkład pracy społecznej oraz osiągane wyniki w sporcie szachowym;

5. BANK SPÓDZIECZY W GRYFICACH- za stały rozwój rodzimej bankowości oraz pomoc w organizowaniu imprez kulturalno-sportowych w gminie;

6. KRZYSZTOF GRABOWIECKI- za rozwój lokalnej przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy oraz działalność społeczną;

7. GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GRYFICACH- za 65-letnią działalność, podtrzymywanie i rozwój gminnej spółdzielczości;

8. WITOLD KOZIOROWSKI- za organizację pokazów filatelistycznych oraz przekazywanie swojej wiedzy młodzieży;

9. KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" PRZY ZGK W GRYFICACH- za statutową działalność dla dobra pracowników i ich rodzin;

10. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I SAMODZIELNEJ BRYGADY KAWALERII W GRYFICACH - za skuteczne wprowadzanie i realizację projektów edukacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wysoką efektywność nauczania;

11. ZENON WYRWIŃSKI- za wieloletnią pasję historią Ziemi Gryfickiej, gromadzenie pamiątek oraz opiekę nad jej zbiorami i organizację wystaw.

powrót do strony głównej...