Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:24 kwietnia 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Aleks, Grzegorz, Aleksander
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11kotkow.10891507_409068295922585_5263339580287993859_ngk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/legimi gryficegk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11listopada.ulotka gazety 2gk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.LACZWARTKI.prod.ceidg.gov.plgk-is-96.jpglink
«
»
Loading…
A+ A A-

BURMISTRZ GRYFIC OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na zbycie nieruchomości komunalnej położonej w Gryficach przy ul. Kamieńskiej

     1.      Adres nieruchomości: Gryfice ul. Kamieńskiej

     2.      Numer działki: 186

      3.      Numer obrębu 8 miasto Gryfice

      4.      Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej: KW SZ1G/00016293/6

      5.        Powierzchnia działki: 612 m2

      6.      Opis nieruchomości: działka niezabudowana

      7.      Forma zbycia: na własność

      8.      Cena wyjściowa nieruchomości netto: 20.000,00 zł

      9.      Sposób zapłaty: jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

      10.     Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT

      11.    Ponieważ działka  będąca przedmiotem przetargu nie stanowi samodzielnej działki budowlanej przeznaczona jest do sprzedaży  w trybie przetargu ograniczonego na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości przyległych tj. działki 185, działki nr 40 oraz działki nr 198/1.                                                        

      12. Przeznaczenie zgodnie z planem miejscowym - w chwili obecnej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego brak. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice widnieje zapis – strefa zabudowy jednorodzinnej z usługami

PRZETARG odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gryficach

 Plac Zwycięstwa 37 pokój nr 102, I piętro

w dniu 26 listopada 2014 r. o godzinie 11 00

WARUNKIEM przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości  4.000,00. stanowiącego 20 % ceny wywoławczej w terminie do dnia 20 listopada2014 r. na konto w Banku Spółdzielczym w Gryficach numer 02937600010000054720010013

 

-   w przypadku wyłonienia nabywcy wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości ustalonej w przetargu,

-   w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w ustalonym przez Gminę terminie wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy

-  W przypadku wyłonienia nabywcy wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości ustalonej w przetargu.

-  nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisu do księgi wieczystej

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania. Wypis z rejestru sądowego powinien być wydany nie  wcześniej niż 3 miesiące przed datą przeprowadzenia przetargu.

 

Burmistrz Gryfic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia

Szczegółowych informacji na temat sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości udziela Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach Plac Zwycięstwa 37 piętro I  pokój 125 lub telefonicznie - numer 91 38 53 243.

 

 

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*