Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:24 lutego 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Maciej, Bogusz, Modest
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11kotkow.10891507_409068295922585_5263339580287993859_ngk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/legimi gryficegk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11listopada.ulotka gazety 2gk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.LACZWARTKI.prod.ceidg.gov.plgk-is-96.jpglink
«
»
Loading…
A+ A A-

BURMISTRZ GRYFIC OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH i ZABUDOWANYCH położonych przy ul. OGRODOWEJ,  ŚNIADECKICH, KAMIEŃSKIEJ, WESOŁEJ, NIECHORSKIEJ, WINCENTEGO WITOSA i KLASZTORNEJ 11 W GRYFICACH ORAZ W WOŁCZYNIE w obrębie miasta nr 8, 6, 9 ,1,4,5;

 

PRZEDMIOTEM PRZETARGÓW SĄ NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI:

ul. Ogrodowa w Gryficach

Lp.

Nr działki

Pow. działki

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

62/23

1.181 m2

15.000,00 zł

75.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

2.

62/26

1.364m2

16.200,00 zł

81.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

3.

62/27

1.432m2

17.000,00 zł

85.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

4.

62/28

1.436m2

16.800,00 zł

84.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

5.

62/29

1.633m2

18.000,00 zł

90.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy jednorodzinnej z usługami.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT 

ul. Śniadeckich w Gryficach

Lp.

Nr działki

Pow. działki      

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

40/34

1.531 m2

12.200,00 zł

61.000,00 zł

SZ1G/00042555/2

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy jednorodzinnej z usługami.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT

ul. Kamieńska w Gryficach

Lp.

Nr działki

Pow. działki      

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

280/2

1.243 m2

15.000,00 zł

75.000,00 zł

SZ1G/00043240/8

2.

280/3

  899 m2

14.000,00 zł

70.000,00 zł

SZ1G/00043241/5

Dla przedmiotowych działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy: nr 208/2011 znak WPG.6730.290.2011 i WPG.6730.289.2011 z dnia 30.09.2012 r. dla inwestycji polegającej na budowie domu mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym z usługami nieuciążliwymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT

ul. Wesoła  w Gryficach

Lp.

Nr działki

Pow. działki      

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

88/2

1.637 m2

13.000,00 zł

65.000,00 zł

SZ1G/00028222/5

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zieleni urządzonej ogólnodostępnej – niskiej i wysokiej.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT

ul. Niechorskiej w Gryficach

Lp.

Nr działki

Pow. działki      

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

287/1

1.121 m2

15.000,00 zł

75.000,00 zł

SZ1G/00036027/7

2.

287/2

1.469 m2

18.000,00 zł

90.000,00 zł

SZ1G/00036027/7

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy jednorodzinnej z usługami.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT

ul. Wincentego Witosa w Gryficach

Lp.

Nr działki

Pow. działki      

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

244/23

831 m2

14.400,00 zł

72.000,00 zł

SZ1G/00017182/2

2.

244/24

1.095 m2

15.000,00 zł

75.000,00 zł

SZ1G/00017182/2

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy jednorodzinnej z usługami.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT

ul. Klasztornej 11  w Gryficach

Lp.

Nr działki

Pow. działki      

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

77/8 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 101 m2, dobudówką i budynkami gospodarczymi

394 m2

 22.000,00 zł

110.000,00 zł

SZ1G/00039078/0

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy mieszkaniowej i usługowej Starego Miasta – strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej (Stare Miasto).

Działka nr 77/8 obciążona służebnością przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnych użytkowników części lub całej działki nr 77/7 – posesja przy ul. Klasztornej 12.

Wylicytowana cena zwolniona jest z podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1  pkt. 10 i art. 29 ust.5 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2011 nr 177 poz.1054 ze zmianami).

 

ul. Podgórna

Lp.

Nr działki

Pow. działki

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

101/14

182 m2

24.000,00 zł

120.000,00 zł

SZ1G/00044281/4

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy mieszkaniowej i usługowej Starego Miasta.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT

ul. Niepodległości w Gryficach

Lp.

Nr działki

Pow. działki

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

101/13

145 m2

16.000,00 zł

80.000,00 zł

SZ1G/00044211/3

2.

101/15

239 m2

28.000,00 zł

140.000,00 zł

SZ1G/00044278/0

3.

101/18

256 m2

36.000,00 zł

180.000,00 zł

SZ1G/00044280/7

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy mieszkaniowej i usługowej Starego Miasta.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT

Wołczyno

Lp.

Nr działki

Pow.    działki      

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

60/1

 4.146 m2

6.000,00 zł

30.000,00 zł

SZ1G/00041234/9

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: istniejąca zabudowa mieszkaniowa – ogrody przydomowe do dalszego użytkowania.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT

 

P R Z E T A R G I   odbędą się  w  dniu 18 marca 2015 r. o  godz. 11 00
w  siedzibie Urzędu Miejskiego w  Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, pokój nr 102, I piętro

WARUNKIEM  przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty WADIUM w wysokości
20 % ceny wywoławczej, w terminie do dnia 13 marca 2015 r.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium ze wskazaniem numeru działki, w wysokości podanej w ogłoszeniu o przetargu.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Gryficach numer 02 9376 0001 00000 547 2001 0013.

 

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania. Wypis z rejestru sądowego powinien być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przeprowadzenia przetargu.

Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu.

W przypadku wyłonienia nabywcy wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości ustalonej w przetargu.

 

WPŁACONE WADIUM PRZEPADA w przypadku uchylenia się nabywcy od podpisania umowy notarialnej w ustalonym przez zbywcę terminie.

Uzyskana cena nieruchomości płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Ogrodowej zorganizowane były w dniu: 17.07.2012r., 11.12.2012 r., 26.02.2013 r.,14.05.2013 r., 02.07.2013 r. i 22.08.2013 r., 08.10.2013 r., 06.12.2013 r., 30.01.2014 r., 30.04.2014 r., 30.07.2014 r., 05.11.2014 r.; przy ul. Śniadeckich w dniu 11.12.2012r., 26.02.2013r., 14.05.2013 r., 02.07.2013r. i 22.08.2013 r., 08.10.2013 r, 06.12.2013 r..30.01.2014 r.; 30.04.2014 r. 30.07.2014 r.05.11.2014 r ; przy ul. Kamieńskiej w dniu 02.07.2013 r., 22.08.2013 r., 08.10.2013r., 06.12.2013 r., 30.01.2014 r., 30.04.2014 r., 30.07.2014 r., 05.11.2014 r ; przy ul. Wesołej w dniu 30.04.2014 r. 30.07.2014 r., 05.11.2014 r.; przy ul. Klasztornej 22.08.2013 r., 14.11.2013 r., 30.01.2014 r., 30.04.2014 r., 30.07.2014 r., 05.11.2014 r; przy ul. Niechorskiej 30.07.2014 r., 05.11.2014 r ; przy ul. Wincentego Witosa 30.07.2014 r., 05.11.2014 r; przy ul. Podgórnej 17.09.2014 r.,  26.11.2014 r; przy ul. Niepodległości 17.09.2014 r., 26.11.2014 r;

 

BURMISTRZ GRYFIC ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU

LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA.

 

Szczegółowych  informacji udziela Wydział Rolnictwa,

Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach

 pokój nr 125 lub 126, I piętro, tel. 91 38-532-43, 91 38-532-44

           

                                                                                      BURMISTRZ  GRYFIC

                                                                                        Andrzej  Szczygieł

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*