Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:28 kwietnia 2017 roku  |  Imieniny obchodzą: Waleria, Ludwik, Paweł
A+ A A-

BURMISTRZ GRYFIC OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEM GARAŻU POŁOŻONEGO W GRYFICACH PRZY UL. KS. ST. RUTA 18 wraz z gruntem

 

Położenie
nieruchomości
Nr działki

Pow. działki

Opis
Cena
wywoławcza
Wysokość
 wadium

Zasady aktualizacji opłat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gryfice,
ul. Ks. St. Ruta 18

 

działka
nr 542/24

ob. Gryfice-4

 

o pow.

2,2937 ha

Garaż o powierzchni użytkowej 16,22 m2 usytuowany na gruncie stanowiącym część działki

nr 542/24 w obrębie nr 4

m. Gryfice,

położony przy ulicy

Ks. St,. Ruta 18

6,14 zł / m²

netto

100,00 zł

Waloryzacja stawki czynszu w marcu każdego roku z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS za rok poprzedni na podstawie odrębnego zawiadomienia Wynajmującego

 

  • Do wylicytowanej ceny najmu doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej stawce.
  • Czas trwania umowy - nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia
  • Umowa najmu zostanie zawarta z Burmistrzem Gryfic w Urzędzie Miejskim w Gryficach, ul. Plac Zwycięstwa 37.
  • Najemca zobowiązany jest opłacać podatek od nieruchomości /wg wymiaru decyzji Burmistrza Gryfic/ - ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

 

P R Z E T A R G   odbędzie  się   w   siedzibie    Urzędu   Miejskiego   w    Gryficach

ul. Plac    Zwycięstwa  37    w    sali     102,    I  piętro w    dniu  18 marca 2015 r.   o   godz.   10 00

 

WARUNKIEM przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w terminie do dnia 13.03.2015 r. przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Gryficach numer 02937600010000054720010013 lub w kasie Urzędu.

 

  •  postąpienie wywoławczego czynszu nie może być niższe niż 5% stawki wywoławczej
  •  w przypadku wyłonienia nabywcy wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet przyszłych opłat czynszowych, pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.
  •  wadium przepada na rzecz Gminy Gryfice, jeżeli osoba wygrywająca przetarg odstąpi od zawarcia umowy najmu w terminie 7-u dni od zakończenia przetargu,
  •  najemca zobowiązuje się do ubezpieczenia lokalu z tytułu odpowiedzialności najemcy na czas trwania najmu lokalu,
  •  Komisji ds. przeprowadzania przetargów przysługuje prawo wstrzymania przetargu,
  •  Burmistrz Gryfic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie

                                      

Szczegółowych  informacji udziela Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach pokój nr126, I piętro,
tel. 91 38-532-44

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                        BURMISTRZ  GRYFIC

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Andrzej  Szczygieł

 

Gryfice dn. 26.02.2015 r.

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*