Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:26 maja 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Filip, Paulina, Marianna
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11kotkow.10891507_409068295922585_5263339580287993859_ngk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/legimi gryficegk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11listopada.ulotka gazety 2gk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.LACZWARTKI.prod.ceidg.gov.plgk-is-96.jpglink
«
»
Loading…
A+ A A-

BURMISTRZ GRYFIC OGŁASZA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO + PLIKI DO POBRANIA

Burmistrz Gryfic ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gryfice dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 r.

Przedmiotem konsultacji są propozycje jednorocznych zadań z zakresu kompetencji gminy zgłoszone przez mieszkańców Gminy Gryfice z wydzielonej części budżetu gminy na 2016 r. w wysokości 500.000,00 zł, zwanej dalej budżetem obywatelskim.

Celem konsultacji jest:

1) uzyskanie od mieszkańców propozycji zadań o charakterze lokalnym do budżetu obywatelskiego.

2) dokonanie przez mieszkańców Gminy Gryfice, którzy ukończyli 16 lat, wyboru zadań o charakterze lokalnym spośród pozytywnie zweryfikowanych propozycji zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.

 

Zadania o charakterze lokalnym to takie, które dotyczą głownie potrzeb mieszkańców jednego z czterech wyodrębnionych rejonów Gminy Gryfice, tj.:

1) obszar jednostek pomocniczych Gminy Gryfic - osiedle nr 1 i 4 - według załącznika nr 1a do zarządzenia,

2) obszar jednostek pomocniczych Gminy Gryfice - osiedle nr 2 i 3 - według załącznika nr 1b do zarządzenia,

3) miejscowości poza miastem Gryfice do 200 mieszkańców - według załącznika nr 1c do zarządzenia,

4) miejscowości poza miastem Gryfice powyżej 200 mieszkańców - według załącznika nr 1d do zarządzenia,

Z łącznej kwoty budżetu obywatelskiego przeznacza się po 25 % ogółu środków przeznaczonych na budżet obywatelski, tj. po 125.000,00 zł, na zadania lokalne w każdym z czterech podanych powyżej rejonów.

Szacunkowe koszty propozycji zadania lokalnego zgłoszonego w danym regionie, po weryfikacji merytorycznej, nie mogą być niższe niż 20.000,00 zł i nie mogą przekroczyć 60.000,00 zł.

Konsultacje dotyczące budżetu obywatelskiego będą trwały od 01 czerwca do 25 września 2015 r. do godz. 15:30 i będą prowadzone w czterech etapach:

1) od dnia 01.06.2015 do dnia 19.06.2015 - kampania informacyjno-promocyjna (prezentacja zasad budżetu obywatelskiego na 2016 r. na spotkaniach otwartych z mieszkańcami);

2) od dnia  22.06.2015 do dnia 24.07.2015 do godz. 15:30, w formie pisemnej, z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego propozycji zadań lokalnych do budżetu obywatelskiego;

3) od dnia 04.08.2015 do dnia 28.08.2015 do godz. 15:30, w formie pisemnej, z wykorzystaniem karty głosowanie na pozytywnie zweryfikowane propozycje zadań zgłoszone do budżetu obywatelskiego (głos na jedno zadanie);

4) od dnia 31.08.2015 do dnia 25.09.2015 - ustalenie wyników głosowania oraz upowszechnienie informacji o wynikach budżetu obywatelskiego na 2016 r.

 

Propozycje zadań lokalnych do budżetu obywatelskiego, mieszkańcy Gminy Gryfice składają na formularzu zgłoszeniowym odpowiednim dla danego rejonu Gminy Gryfice, mianowicie:

1) obszar jednostek pomocniczych Gminy Gryfic - osiedle nr 1 i 4 - załącznik nr 3a do zarządzenia,

2) obszar jednostek pomocniczych Gminy Gryfice - osiedle nr 2 i 3 - załącznik nr 3b do zarządzenia,

3) miejscowości poza miastem Gryfice do 200 mieszkańców - załącznik nr 3c do zarządzenia,

4) miejscowości poza miastem Gryfice powyżej 200 mieszkańców - załącznik nr 3d do zarządzenia.

Formularze zgłoszeniowe będą dostępne:

- na stronie Urzędu Miejskiego w Gryficach pod adresem internetowym: www.gryfice.eu

- w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Gryficach .

Wypełnione formularze zgłoszeniowe z propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego można składać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gryficach w sekretariacie Urzędu Miejskiego, I piętro, pok. nr 103 (o ważności złożonej propozycji decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Karta do głosowania w wersji papierowej będzie dostępna do pobrania:

1) ze strony internetowej www.gryfice.eu

2) w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej.

W głosowaniu, w okresie od 04.08.2015 do 28.08.2015 do godz. 15:30 mogą brać udział mieszkańcy Gminy Gryfice, którzy ukończyli 16 lat, poprzez:

- wypełnienie kart do głosowania,

- przekazanie kart do głosowania bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miejskiego (poprzez wrzucenie kart do urny).

W trakcie konsultacji jest powadzona akcja informacyjna i edukacyjna.

W czasie trwania konsultacji, w okresie przewidzianym na zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego, tj. od dnia 22.06.2015 do dnia 24.07.2015 do godz. 15:30, zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego (II piętro pok. 203, w godzinach pracy urzędu, informacje związane z zasadami i trybem realizacji tego budżetu).

Uwaga! Budżet obywatelski jest ograniczony do propozycji zadań możliwych do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, należących do kompetencji gminy. W przypadku zadań , które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić teren, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.

 

Nie będą uwzględniane:

1) propozycje zadań:

- przekazane w innej formie niż na formularzu zgłoszeniowym,

- przekazane na niewłaściwym formularzu,

- złożone na formularzu zgłoszeniowym, z datą wpływu przed dniem 22.06.2015 r. albo po godz. 15:30 w dniu 24.07.2015 r.

- przekazane na formularzu niewłaściwie lub niekompletnie wypełnionym i nieuzupełnionym mimo wezwania do tego;

2) karty do głosowania w wersie papierowej:

- przekazane w innej formie niż określonej we wzorze karty do głosowania,

- z datą wpływu przed dniem 04.08.2015 albo po godzinie 15:30 w dniu 28.08.2015 r.

- zawierające błędy lub naruszające zasady podane na kartach do głosowania.

 

 Zdjęcie: krosnice.pl

 

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*