Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:26 kwietnia 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Maria, Marcelina, Marzena
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11kotkow.10891507_409068295922585_5263339580287993859_ngk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/legimi gryficegk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11listopada.ulotka gazety 2gk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.LACZWARTKI.prod.ceidg.gov.plgk-is-96.jpglink
«
»
Loading…
A+ A A-

BURMISTRZ GRYFIC OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH położonych przy ul. Ogrodowej, Bursztynowej w GRYFICACH w obrębie miasta nr 8,1; oraz w Borzęcinie, Niekładziu i Grądach, Gmina Gryfice

 PRZEDMIOTEM PRZETARGÓW SĄ NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI:

 

ul. Ogrodowa w Gryficach

Lp.

Nr działki

Pow. działki

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

62/23

1.181 m2

15.000,00 zł

75.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

2.

62/26

1.364m2

15.000,00 zł

75.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

3.

62/27

1.432m2

16.000,00 zł

80.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

4.

62/28

1.436m2

15.600,00 zł

78.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

5.

62/29

1.633m2

17.800,00 zł

89.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy jednorodzinnej z usługami.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT 

 

ul.  Bursztynowa w Gryficach

Lp.

Nr działki

Pow. działki

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

399/2

1.983 m2

25.000,00 zł

125.000,00 zł

SZ1G/00036024/6

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT

 

Borzęcin, Gmina Gryfice

Lp.

Nr działki

Pow. działki

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

udział do 1/4 dz. nr 129/3

0,09 ha

900,00 zł

4.500,00 zł

SZ1G/00004741/5

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice: istniejąca zabudowa mieszkaniowa – do dalszego użytkowania

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT.

 

Niekładź, Gmina Gryfice

Lp.

Nr działki

Pow. działki

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

22/15

0,2120 ha

24.000,00

120.000,00 zł

SZ1G/00026790/3

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice: strefy wskazane pod przekształcenia na funkcję komercyjną usługowo-produkcyjną, ośrodki obsługi rolnictwa

Wylicytowana cena zwolniona jest z podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towaru i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t.)


Grądy, Gmina Gryfice

Lp.

Nr działki

Pow. działki

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

10/3

0,1561 ha

4.683,00

23.415,00 zł

SZ1G/00041299/2

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice: grunty orne średniej jakości

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT

 

P R Z E T A R G I   odbędą się  w  dniu 21 lipca 2015 r. o  godz. 11 0 0
w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Gryficach,  Plac Zwycięstwa 37,  pokój nr 102, I piętro.

WARUNKIEM  przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty WADIUM w wysokości
20% ceny wywoławczej, w terminie do dnia  16 lipca 2015 r.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium ze wskazaniem numeru działki, w wysokości podanej w ogłoszeniu o przetargu. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Gryficach numer 02 9376 0001 00000 547 2001 0013.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania. Wypis z rejestru sądowego powinien być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przeprowadzenia przetargu.

Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu.

W przypadku wyłonienia nabywcy wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości ustalonej w przetargu.

WPŁACONE WADIUM PRZEPADA w przypadku uchylenia się nabywcy od podpisania umowy notarialnej w ustalonym przez zbywcę terminie.

Uzyskana cena nieruchomości płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Ogrodowej zorganizowane były w dniu: 17.07.2012 r., 11.12.2012 r., 26.02.2013 r.,14.05.2013 r., 02.07.2013 r., 22.08.2013 r., 08.10.2013 r., 06.12.2013 r., 30.01.2014 r., 30.04.2014 r., 30.07.2014 r., 05.11.2014 r. i 18.03.2015 r.; 

 

BURMISTRZ GRYFIC ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA.

 

Szczegółowych  informacji udziela Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach pokój nr 125 lub 126, I piętro, tel. 91 38-532-43, 91 38-532-44

           

       BURMISTRZ  GRYFIC

      Andrzej  Szczygieł

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*