Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:24 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11kotkow.10891507_409068295922585_5263339580287993859_ngk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/legimi gryficegk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11listopada.ulotka gazety 2gk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.LACZWARTKI.prod.ceidg.gov.plgk-is-96.jpglink
«
»
Loading…
A+ A A-

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ  GRYFIC OGŁASZA  II PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH

 położonych przy róg ul. KOŚCIUSZKI I UL. NOWY ŚWIAT oraz ul. JANA DĄBSKIEGO 

W GRYFICACH  w obrębie miasta nr 5 i 7;


RÓG KOŚCIUSZKI I UL. NOWY ŚWIAT

 • Numer działki: 228/6, numer obrębu 5 miasto Gryfice
 • Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej: SZ1G/00025261/9
 • Powierzchnia działki: 5.352 m2
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana
 • Forma zbycia: na własność - sposób zapłaty: jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.
 • Cena wyjściowa nieruchomości: 1.390.000,00 zł - wadium: 278.000,00 zł
 • Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT
 • Przeznaczenie zgodnie z planem miejscowym - w chwili obecnej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego brak, poprzedni plan przewidywał adaptowany teren mieszalni pasz SHR Prusinowo oraz teren Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej „Las” - zakład produkcyjny.
 • Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami, składy i magazyny.

 

UL. JANA DĄBSKIEGO

 • Numer działki: 272, numer obrębu 7 miasto Gryfice
 • Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej: SZ1G/00043282/4
 • Powierzchnia działki: 2.034 m2
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana
 • Forma zbycia: na własność - sposób zapłaty: jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.
 • Cena wyjściowa nieruchomości: 350.000,00 zł - wadium: 70.000,00 zł
 • Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT
 • Przeznaczenie zgodnie z planem miejscowym - w chwili obecnej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego brak, poprzedni plan przewidywał projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami.
 • Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami.

         

P R Z E T A R G I   odbędą się  w  dniu 3 października 2013 r. o  godz. 11 00 w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego 
w  Gryficach,  Plac Zwycięstwa 37,  pokój nr 102, I piętro.

WARUNKIEM  przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty WADIUM w wysokości 20% ceny wywoławczej,
w terminie do dnia 30 września 2013 r.

 

- wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Gryficach numer 02 9376 0001 00000 547 2001 0013.

- wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu.

- w przypadku wyłonienia nabywcy wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości   ustalonej w przetargu,

- w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w ustalonym przez Gminę terminie wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy

- nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisu do księgi wieczystej

 

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania. Wypis z rejestru sądowego powinien być wydany nie  wcześniej niż 3 miesiące przed datą przeprowadzenia przetargu.

 

BURMISTRZ GRYFIC ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA

Szczegółowych  informacji udziela Wydział Rolnictwa,

Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach

 pokój nr125 lub 126, I piętro, tel. 91 38-532-43, 91 38-532-44

 

                                                                                   BURMISTRZ  GRYFIC

                                                                                Andrzej  Szczygieł

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*