Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:26 maja 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Filip, Paulina, Marianna
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11kotkow.10891507_409068295922585_5263339580287993859_ngk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/legimi gryficegk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11listopada.ulotka gazety 2gk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.LACZWARTKI.prod.ceidg.gov.plgk-is-96.jpglink
«
»
Loading…
A+ A A-

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiamy, że XLIV sesja Rady Miejskiej w Gryficach zwołana została na dzień 24 stycznia 2014 r. (piątek)  godz. 9:00. Rada obradować będzie w sali 102 Urzędu Miejskiego w Gryficach.

Projekt porządku obrad jak niżej oraz do pobrania.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe

            a – otwarcie sesji

            b – stwierdzenie prawomocności obrad

            c – przyjęcie protokołu XLII sesji RM

            d – ustalenie porządku obrad

 2. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy i nadanie jej statutu.

 4. Uchwalenie budżetu gminy Gryfice na 2014 r.

  a - wystąpienie Burmistrza Gryfic

  b - przedstawienie uchwał składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym projekcie budżetu na 2014 r. oraz projekcie wieloletniej prognozy finansowej

  c - opinia Komisji Budżetu i Finansów  i innych komisji RM

  d - przedstawienie projektu  uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfice na 2014 r.

  e - dyskusja

  f - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfice na 2014 r.

  g - przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2014-2040,

  h – d y s k u s j a

  i- podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2014-2040.

5. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę nr XXXV/452/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2013 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice na lata 2014-2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń.

8. Podjęcie uchwały w sprawie programu  przeciwdziałania bezdomności zwierząt w gminie Gryfice na 2014 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania przez Gminę Gryfice działalności telekomunikacyjnej nie będącej działalnością gospodarczą.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w m. Rzęskowo.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na cele rolne i ogrodowe z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym,

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.

13. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy  użyczenia lokalu użytkowego położonego w m. Raduń  gmina Gryfice z dotychczasowym użytkownikiem.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich w Gryficach.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych przy ul. Wincentego Witosa w Gryficach.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości  położonej przy ul. Bursztynowej w Gryficach o numerze geodezyjnym 91/2 na rzecz właściciela sąsiedniej działki o numerze geodezyjnym 338.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej w Gryficach o numerze geodezyjnym 610/2 na rzecz właściciela sąsiedniej działki o numerze geodezyjnym 491.

18. Przedstawienie protokołu  posiedzenia Komisji Rewizyjnej  z dnia 13 stycznia 2014 r.  dotyczącego realizacji uchwały nr XXXIX/494/2013 Rady Miejskiej  w Gryficach z dnia 24 października 2013 r. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach.

20. Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryficach.

21. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.

22. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej

23. Interpelacje radnych

24. Wolne wnioski i zapytania.

25. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*