Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:24 kwietnia 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Aleks, Grzegorz, Aleksander
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11kotkow.10891507_409068295922585_5263339580287993859_ngk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/legimi gryficegk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11listopada.ulotka gazety 2gk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.LACZWARTKI.prod.ceidg.gov.plgk-is-96.jpglink
«
»
Loading…
A+ A A-

KOMUNIKAT

Szanowni Kierowcy,

Burmistrz Gryfic uprzejmie informuje, że z dniem 05.05.2014 r. w obrębie Placu Zwycięstwa w Gryficach zostaje uruchomiona Strefa Płatnego Parkowania.

Strefa obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku  w godzinach od 08:00 do 16:00. Obejmuje centrum miasta Gryfice ograniczone ulicami: Wojska Polskiego, Niepodległości i parę ulic stanowiącą część Placu Zwycięstwa. Miejsca  postojowe, objęte obowiązkiem wnoszenia opłat, w strefie płatnego parkowania, są oznakowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym i nie są strzeżone.

 

Uchwała Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXVIII/350/2009 z dnia 19 maja 2009 r.

 

 1. Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania wynoszą od dnia 05.05.2014 r.:
  • 2,00 zł – za pierwszą godzinę parkowania (czas parkowania do 1 godziny),
  • 3,00 zł – za drugą rozpoczętą godzinę parkowania,
  • 3,00 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania,
  • 2,00 zł – za czwartą i każdą następną godzinę parkowania.

 

2. Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie następujących pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania:

 • służb miejskich,
 • służb technicznych, tj. pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno – kanalizacyjne, telekomunikacyjne) podczas usuwania skutków awarii, służbowych Gminy Gryfice, jednostek organizacyjnych Gminy Gryfice, Spółek Gminy Gryfice, wyposażonych w identyfikatory wydawane przez Burmistrza Gryfic,
 • konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych, o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych do przewozu osób niepełnosprawnych, o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową osoby niepełnosprawnej na wyznaczonych i oznaczonych miejscach postojowych.
 
 1. Opłaty określone w punkcie 1. uchwały uiszcza się z góry w urządzeniu kasująco - rejestrującym wydającym bilet lub u inkasentów wyznaczonych przez Burmistrza Gryfic.
  • wniesienie opłaty, jak również umieszczenie za szybą samochodu dowodu jej uiszczenia powinno nastąpić niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu. Dowód uiszczenia opłaty parkujący zobowiązany jest umieścić w pojeździe za przednią szybą w sposób widoczny z zewnątrz;
  • kierowca parkujący pojazd w strefie płatnego parkowania ponosi odpowiedzialność za brak umieszczenia dowodu uiszczenia opłaty parkingowej lub abonamentu w pojeździe w sposób widoczny z zewnątrz;
  • w ramach opłaconego czasu parkowania oznaczonego w dowodzie uiszczenia opłaty, kierujący pojazdem może zmieniać miejsca postoju w granicach strefy płatnego parkowania;
  • wniesienie opłaty nie powoduje powstania roszczenia o udostępnienie miejsca parkingowego;
  • uiszczona opłata nie podlega zwrotowi;
  • parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania przy użyciu nieważnego dowodu opłaty parkingowej;
  • umieszczenie dowodu opłaty parkingowej w miejscu niewidocznym lub w sposób uniemożliwiający bezpośredni odczyt z zewnątrz pojazdu;
  • odmowę wniesienia opłaty parkingowej za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania.

 

 1. Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania mogą być uiszczane w formie opłat abonamentowych – miesięcznych, które uprawniają do parkowania w strefie płatnego parkowania przez okres ich ważności.
  • Ustala się wysokość opłaty abonamentowej w kwocie 100 zł miesięcznie.

 

      5. Opłaty abonamentowe uiszcza się u zarządzającego strefa płatnego parkowania przez wykupienie karty abonamentowej.

 • Wykupienie karty abonamentowej i umieszczenie jej zgodnie z pierwszym podpunktem w punkcie 3 uprawnia do nieograniczonego w czasie, zgodnego z przepisami prawa o ruchu drogowym niestrzeżonego postoju na ogólnodostępnym miejscu parkingowym w strefie płatnego parkowania;
 • Wniesienie opłaty abonamentowej nie uprawnia do zastrzeżenia stałego miejsca parkowania i nie powoduje  powstania roszczenia o udostępnienie miejsca parkingowego;
 • W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej uiszczana opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi.6. Stawki, o których mowa w pkt 1. dotyczą opłat za parkowanie jednego pojazdu samochodowego na jednym ogólnodostępnym miejscu parkingowym w strefie płatnego parkowania.

 

7. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.

 • w przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do końca dnia następnego po dniu, w którym wystawione zostało wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej, wysokość opłaty ulega pomniejszeniu do 25,00 zł;
 • Kontrolę w zakresie uiszczania opłat w strefie płatnego parkowania prowadzą osoby upoważnione przez Burmistrza Gryfic oraz Straż Miejska;
 • Po stwierdzeniu nie wniesienia opłaty za parkowanie określonej, wystawiane jest wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej;
 • Oryginał wezwania do uiszczania opłaty, o którym mowa w punkcie powyżej umieszcza się za wycieraczką pojazdu, a kopię załącza się do akt sprawy;
 • Opłatę dodatkową zobowiązany uiszcza przekazem lub przelewem w terminie 14 dni od dnia zdarzenia, w sposób wskazany w wezwaniu, o którym mowa w pkt 4 punktu 5;
 • Opłata dodatkowa nie uiszczona w terminie określonym w punkcie powyżej podlega ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • Przez nieuiszczenie opłaty parkingowej rozumie się również:
 • parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania przy użyciu nieważnego dowodu opłaty parkingowej,
 • umieszczenie dowodu opłaty parkingowej w miejscu niewidocznym lub w sposób uniemożliwiający bezpośredni odczyt z zewnątrz pojazdu.
 • odmowę wniesienia opłaty parkingowej za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. imprezy masowe, roboty drogowe) możliwe jest czasowe wyłączenie funkcjonowania płatnych miejsc postojowych na całym obszarze  lub części strefy płatnego parkowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej w tej kategorii: « KOMUNIKAT UWAGA! »
© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*