Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:22 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11kotkow.10891507_409068295922585_5263339580287993859_ngk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/legimi gryficegk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11listopada.ulotka gazety 2gk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.LACZWARTKI.prod.ceidg.gov.plgk-is-96.jpglink
«
»
Loading…
A+ A A-

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFICACH INFORMUJE

wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 będą przyjmowane  do 15 września 2014 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2014 r., w siedzibie tut. Ośrodka pok. 19 (parter) w godzinach od 8:00 - 16:00.

Świadczenie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego przyznaje lub odmawia przyznania Organ w formie decyzji administracyjnej na wniosek:

1. rodziców albo pełnoletniego ucznia

2. odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka;

 

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. zamieszkują na terenie Gminy Gryfice,

2. rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

3. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż 456

 

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:

1. zaświadczenie o wysokości dochodów netto poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

2. w przypadku osób bezrobotnych:

a)  zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy- oświadczenie o rejestracji,

b)  niezarejestrowanych w PUP- pisemne oświadczenie o nie wykonywaniu zatrudnienia;

3. informację o wysokości otrzymywanych alimentów:

a)  wyrok sądu lub ugoda zawarta przed sądem powszechnym,

b)  w przypadku braku wyroku w sprawie przyznania alimentów – pisemne oświadczenie stron o przekazaniu i otrzymywaniu alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

c)  w przypadku alimentów zasądzonych lecz nie otrzymywanych – aktualne zaświadczenie od komornika o braku możliwości ich wyegzekwowania;

4. potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

5. pisemne oświadczenie o innych uzyskanych dochodach netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

 

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, nie przedkłada się zaświadczenia o wysokości dochodów.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest poprzez dokonanie zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z dokonanym zakupem, na podstawie faktur przedstawionych przez świadczeniobiorców.

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*