Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:23 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Wanda, Józef, Albin
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11kotkow.10891507_409068295922585_5263339580287993859_ngk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/legimi gryficegk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11listopada.ulotka gazety 2gk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.LACZWARTKI.prod.ceidg.gov.plgk-is-96.jpglink
«
»
Loading…
A+ A A-

BURMISTRZ GRYFIC OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na najem budynku położonego w Niekładziu wraz z gruntem.

  

Położenie
nieruchomości
Nr działki

Pow. działki

Opis
Cena
wywoławcza
Wysokość
 wadium

Zasady aktualizacji opłat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
NIEKŁADŹ

 

 działka
nr 22/15

 

o pow. 0,2120 ha

Budynek  składający się

z 3 pomieszczeń użytkowych

z wrotami garażowymi

do adaptacji pod prowadzenie działalności handlowo -usługowej,

o powierzchni użytkowej 126 m² usytuowany na części dz. nr 22/15

2,50 zł / m²

netto

 315,00 zł

Waloryzacja stawki czynszu w marcu każdego roku z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS za rok poprzedni na podstawie odrębnego zawiadomienia Wynajmującego

 

  • Do wylicytowanej ceny najmu doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej stawce.
  • Czas trwania umowy - nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia
  • Umowa najmu zostanie zawarta z Burmistrzem Gryfic w Urzędzie Miejskim w Gryficach, ul. Plac Zwycięstwa 37.
  • Najemca zobowiązany jest opłacać podatek od nieruchomości /wg wymiaru decyzji Burmistrza Gryfic/ - ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

 

P R Z E T A R G   odbędzie  się   w   siedzibie    Urzędu   Miejskiego   w    Gryficach

ul. Plac    Zwycięstwa  37    w    sali     102,    I  piętro

w    dniu  17 września 2014 r.   o   godz.   1400

 

WARUNKIEM przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium

w terminie do dnia 12.09.2014r.

przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Gryficach

numer 02937600010000054720010013

lub w kasie Urzędu.

 

  •  postąpienie wywoławczego czynszu nie może być niższe niż 5% stawki wywoławczej
  •  w przypadku wyłonienia nabywcy wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet przyszłych opłat czynszowych, pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych;
  • wadium przepada na rzecz Gminy Gryfice, jeżeli osoba wygrywająca przetarg odstąpi od zawarcia umowy najmu w terminie 7-u dni od zakończenia przetargu,
  • najemca zobowiązuje się do ubezpieczenia lokalu z tytułu odpowiedzialności najemcy na czas trwania najmu lokalu,
  • Komisji ds. przeprowadzania przetargów przysługuje prawo wstrzymania przetargu,
  • Burmistrz Gryfic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie

                                      

Szczegółowych  informacji udziela Wydział Rolnictwa,

Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach

 pokój nr 126, I piętro, tel. 91 38-532-44

 

              BURMISTRZ  GRYFIC

             Andrzej  Szczygieł

                                                                                                                                                                                                   Gryfice dn.14.08.2014 r.

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*