Logo
Wydrukuj tę stronę

UCHWAŁA NR 15/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GRYFICACH Z DNIA 17.11.2014

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Gryfic w dniu 30 listopada 2014 r. 

Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Gryficach w Gryficach stwierdza, co następuje:

 § 1

1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. żaden z 3 (trzech) kandydatów nie został wybrany na Burmistrza Gryfic, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

2. W dniu 30 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największa liczbę ważnych głosów.

3. Kandydatami na Burmistrza Gryfic w ponownym głosowaniu sa:

    1) HOŁUBCZAK Stanisław 

          zgłoszony przez KW PS Idziemy Razem;

    2) SZCZYGIEŁ Andrzej Wacław 

          zgłoszony przez KWW Ziemia Gryficka 

4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7:00 do 21:00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 16 listopada 2014 r. 

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.