Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:22 lutego 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Marta, Małgorzata, Piotr
A+ A A-

UMOWA NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI PN. ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI STREFY C "PRZY REDZE" POPRZEZ ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”

Działanie 1.10 „Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”

 

24.10.2016 r. Gmina Gryfice podpisała z Instytucją Zarządzającą RPO WZ umowę dofinansowania projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C „Przy Redze” poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej - Gmina Gryfice”.

 

Całkowita wartość inwestycji: 2 993 112,98 zł

Pomoc ze środków EFRR w wysokości 85,00 %: 2 359 727,66 zł

Termin realizacji: do grudnia 2017 r.

 

Przedmiotem projektu jest uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych wraz z budową drogi wewnętrznej na obszarze strefy przemysłowej „C” w Gminie Gryfice celem zwiększenia jej atrakcyjności i dostępności. W ramach kompleksowego przygotowania terenów inwestycyjnych przewidziano:

- budowę sieci wodociągowej,

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków,

- budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem zawiesin, separatorem ropopochodnych oraz wylotem kanału deszczowego do rzeki Regi,

- budowę stacji transformatorowej wraz z przyłączem energetycznym i transformatorem,

- budowę drogi wewnętrznej wraz z placem manewrowym oraz budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej,

- rozbiórkę i wyburzenie istniejącego obiektu po niedokończonej budowie ciepłowni.

 

 

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*