Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:24 września 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Dora, Gerard, Teodor
A+ A A-

UMOWA NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI PN. ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI STREFY C "PRZY REDZE" POPRZEZ ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”

Działanie 1.10 „Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”

 

24.10.2016 r. Gmina Gryfice podpisała z Instytucją Zarządzającą RPO WZ umowę dofinansowania projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C „Przy Redze” poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej - Gmina Gryfice”.

 

Całkowita wartość inwestycji: 2 993 112,98 zł

Pomoc ze środków EFRR w wysokości 85,00 %: 2 359 727,66 zł

Termin realizacji: do grudnia 2017 r.

 

Przedmiotem projektu jest uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych wraz z budową drogi wewnętrznej na obszarze strefy przemysłowej „C” w Gminie Gryfice celem zwiększenia jej atrakcyjności i dostępności. W ramach kompleksowego przygotowania terenów inwestycyjnych przewidziano:

- budowę sieci wodociągowej,

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków,

- budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem zawiesin, separatorem ropopochodnych oraz wylotem kanału deszczowego do rzeki Regi,

- budowę stacji transformatorowej wraz z przyłączem energetycznym i transformatorem,

- budowę drogi wewnętrznej wraz z placem manewrowym oraz budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej,

- rozbiórkę i wyburzenie istniejącego obiektu po niedokończonej budowie ciepłowni.

 

 

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk