Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:24 września 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Dora, Gerard, Teodor
A+ A A-

UMOWA NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI PN. PRZEBUDOWA DROGI NA ODCINKU UL. POMORSKA W GRYFICACH (OD DROGI POWIATOWEJ NR 3204Z) DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 105 (BORZYSZEWO)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pod nazwą:
Przebudowa drogi na odcinku ul. Pomorska w Gryficach (od drogi powiatowej nr 3204Z)
do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105 (Borzyszewo)

mająca na celu poprawę infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę dróg gminnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 25.05.2016 r. Gmina Gryfice podpisała umowę z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na „Przebudowę drogi na odcinku ul. Pomorska w Gryficach
(od drogi powiatowej nr 3204Z) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105 (Borzyszewo)”.

 

Całkowita wartość inwestycji: 2 161 436,77 zł

Pomoc ze środków „EFRROW” w wysokości 63,63 % - 1 329 105,00 zł

Termin realizacji: do maja 2018 r.

 

Przedmiotem zadania jest opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych.

Wykonanie przebudowy drogi ma podnieść wygodę oraz bezpieczeństwo ruchu na projektowanej drodze. Przebudowana droga będzie obsługiwać tereny zabudowy jednorodzinnej, umożliwi dojazd do działek budowlanych oraz istniejących obiektów użyteczności publicznej, a także umożliwi wyjazd z miasta w kierunku Kamienia Pomorskiego, Płotów i Szczecina z pominięciem centrum miasta.

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk