Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:19 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Julianna
A+ A A-

UMOWA NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI PN. PRZEBUDOWA DROGI W M. BORZĘCIN NA DZIAŁKACH GEODEZYJNYCH NR 203, 220, 217, 223

        

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pod nazwą:
Przebudowa drogi w m. Borzęcin na działkach geodezyjnych nr 203, 220, 217, 223

mająca na celu poprawę infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę dróg gminnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

25.05.2016 r. Gmina Gryfice podpisała z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego umowę dofinansowania projektu pn. „Przebudowa drogi w m. Borzęcin na działkach geodezyjnych nr 203, 220, 217, 223”.

 

Całkowita wartość inwestycji: 674 390,24 zł

Pomoc ze środków „EFRROW” w wysokości 63,63 %: 429 114,00 zł

Termin realizacji: do czerwca 2017 r.

                                             

Celem operacji jest poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu na odcinku drogi gminnej w m. Borzęcin, poprzez przebudowę polegającą na wykonaniu nowej podbudowy i nawierzchni asfaltowej oraz poprawa komunikacji przez skrócenie dojazdu do m. Raduń.

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*