Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:17 lutego 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Zbigniew, Julian, Łukasz
A+ A A-

BURMISTRZ GRYFIC OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

BURMISTRZ GRYFIC

OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ

 

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH I ZABUDOWANYCH położonychprzy
ul. OGRODOWEJ, MALINOWEJ, LILIOWEJ,KAMIEŃSKIEJ, WESOŁEJ, NIECHORSKIEJ, WINCENTEGO WITOSA, PODGÓRNEJ, NIEPODLEGŁOŚCI oraz w m. NIEKŁADZIU, BORZĘCINIE, GRĄDACH i WOŁCZYNIE

 

 

PRZEDMIOTEM PRZETARGÓW SĄ NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI:

 

ul. Ogrodowa w Gryficach w obrębie miasta nr 8

Lp.

Nr działki

Pow. działki

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

62/23

1.181 m2

15.000,00 zł

75.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

2.

62/26

1.364m2

15.600,00 zł

78.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

3.

62/29

1.633m2

18.800,00 zł

94.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy jednorodzinnej z usługami.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23% podatek VAT

 

ul. Malinowa w Gryficach w obrębie miasta nr 8

Lp.

Nr działki

Pow. działki

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

62/41

979 m2

15.200,00 zł

76.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

2.

62/43

1.025m2

15.600,00 zł

78.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

3.

62/45

974m2

15.400,00 zł

77.000,00 zł

SZ1G/00042563/1

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy jednorodzinnej z usługami.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23% podatek VAT

 

ul. Liliowa w Gryficach w obrębie miasta nr 8

Lp.

Nr działki

Pow. działki

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

62/46

977 m2

15.440,00 zł

77.200,00 zł

SZ1G/00042563/1

2.

62/44

929 m2

14.680,00 zł

73.400,00 zł

SZ1G/00042563/1

3.

62/40

1.001m2

14.080,00 zł

70.400,00 zł

SZ1G/00042563/1

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy jednorodzinnej z usługami.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23% podatek VAT

 

ul. Kamieńska w Gryficach w obrębie miasta nr 8

Lp.

Nr działki

Pow. działki

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

280/2

1.243 m2

15.000,00 zł

75.000,00 zł

SZ1G/00043240/8

2.

280/3

899 m2

14.000,00 zł

70.000,00 zł

SZ1G/00043241/5

Dla przedmiotowych działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy: nr 208/2011 znak WPG.6730.290.2011 i WPG.6730.289.2011 z dnia 30.09.2012 r. dla inwestycji polegającej na budowie domu mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym z usługami nieuciążliwymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23% podatek VAT

 

ul. Wesoła w Gryficach w obrębie miasta nr 9

Lp.

Nr działki

Pow. działki

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

88/2

1.637 m2

13.000,00 zł

65.000,00 zł

SZ1G/00028222/5

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zieleni urządzonej ogólnodostępnej – niskiej i wysokiej.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23% podatek VA

 

ul. Niechorskiej w Gryficach w obrębie miasta nr 1

Lp.

Nr działki

Pow. działki

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

287/1

1.121 m2

15.000,00 zł

75.000,00 zł

SZ1G/00036027/7

2.

287/2

1.469 m2

18.000,00 zł

90.000,00 zł

SZ1G/00036027/7

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy jednorodzinnej z usługami.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23% podatek VAT

 

ul. Wincentego Witosa w Gryficach w obrębie miasta nr 4

Lp.

Nr działki

Pow. działki

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

244/24

1.095 m2

15.000,00 zł

75.000,00 zł

SZ1G/00017182/2

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy jednorodzinnej z usługami.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23% podatek VAT

 

ul. Podgórna w Gryficach w obrębie miasta nr 5

Lp.

Nr działki

Pow. działki

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

101/14

182 m2

24.000,00 zł

120.000,00 zł

SZ1G/00044281/4

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy mieszkaniowej i usługowej Starego Miasta.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23% podatek VAT

 

ul. Niepodległości w Gryficach w obrębie miasta nr 5

Lp.

Nr działki

Pow. działki

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

101/15

239 m2

28.000,00 zł

140.000,00 zł

SZ1G/00044278/0

2.

101/18

256 m2

36.000,00 zł

180.000,00 zł

SZ1G/00044280/7

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy mieszkaniowej i usługowej Starego Miasta.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23% podatek VAT

 

Niekładź, Gmina Gryfice

Lp.

Nr działki

Pow. działki

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

22/15

0,2120 ha RIIIaBi

24.000,00

120.000,00 zł

SZ1G/00026790/3

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice: strefy wskazane pod przekształcenia na funkcję komercyjną usługowo-produkcyjną, ośrodki obsługi rolnictwa

Wylicytowana cena zwolniona jest z podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towaru i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t.)

 

Borzęcin, Gmina Gryfice

Lp.

Nr działki

Pow. działki

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

udział do 1/4 dz. nr 129/3

0,09 ha Br-RIVa

860,00 zł

4.300,00 zł

SZ1G/00004741/5

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice: istniejąca zabudowa mieszkaniowa – do dalszego użytkowania

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23% podatek VAT

 

Grądy, Gmina Gryfice

Lp.

Nr działki

Pow. działki

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

10/3

0,1561 ha PsIV

3.800,00

19.000,00 zł

SZ1G/00041299/2

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice: grunty orne średniej jakości

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23% podatek VAT

 

Wołczyno, Gmina Gryfice

Lp.

Nr działki

Pow. działki

Wadium

Cena wywoławcza

Numer KW

1.

49

0,2358ha

4.000,00 zł

20.000,00 zł

SZ1G/00038416/5

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT w myśl art. 43, ust. 1, pkt. 10 i art.29a ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r nr 177, poz. 1054 ze zm.

 

 

P R Z E T A R G Iodbędą się w dniu 16 sierpnia 2017 r. o godz. 11 0 0
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, pokój nr 102, I piętro.

WARUNKIEM przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty WADIUM w wysokości
20% ceny wywoławczej w terminie do dnia 11 sierpnia 2017 r.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium ze wskazaniem numeru działki, w wysokości podanej w ogłoszeniu o przetargu. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Gryficach numer 02 9376 0001 0000 0547 2001 0013.

 

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

 

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania. Wypis z rejestru sądowego powinien być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przeprowadzenia przetargu.

 

Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu.

 

W przypadku wyłonienia nabywcy wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości ustalonej w przetargu.

WPŁACONE WADIUM PRZEPADA w przypadku uchylenia się nabywcy od podpisania umowy notarialnej w ustalonym przez zbywcę terminie.

 

Uzyskana cena nieruchomości płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Ogrodowej zorganizowane były w dniu: 17.07.2012r., 11.12.2012r., 26.02.2013r., 14.05.2013r., 02.07.2013r., 22.08.2013r., 08.10.2013r., 06.12.2013r., 30.01.2014r., 30.04.2014r., 30.07.2014r., 05.11.2014r., 18.03.2015r. 21.07.2015r., 15.09.2015r., 26.11.2015r., 23.05.2016r., 25.08.2016r., 19.12.2016r., ul. Malinowej i Liliowej w dniu: 23.05.2016r., 25.08.2016r., 19.12.2016r., ul. Kamieńskiej w dniu 02.07.2013r., 22.08.2013r., 08.10.2013r., 06.12.2013r., 30.01.2014r., 30.04.2014r., 30.07.2014r., 05.11.2014r., 18.03.2015r., 15.09.2015r., 26..11.2015r., 23.05.2016r., 25.08.2016r., 19.12.2016r., przy ul. Wesołej w dniu 30.04.2014r. 30.07.2014r., 05.11.2014r., 18.03.2015r., 17.06.2015r., 15.09.2015r., 26.11.2015r., 23.05.2016r., 23.05.2016r., 25.08.2016r., 19.12.2016r., przy ul. Niechorskiej 30.07.2014r., 05.11.2014r., 18.03.2015r., 17.06.2015r., 15.09.2015r., 26.11.2015r., 25.08.2016r., 19.12.2016r., przy ul. Wincentego Witosa 30.07.2014r., 05.11.2014r., 18.03.2015r., 17.06.2015r., 15.09.2015r.; 26.11.2015r., 23.05.2016r., 25.08.2016r., 19.12.2017r., przy ul. Podgórnej 17.09.2014 r., 26.11.2014r., 18.03.2015r., 17.06.2015r., 15.09.2015r., 26.11.2015r., 23.05.2016r., 25.08.2016r., 19.12.2016r., przy ul. Niepodległości 17.09.2014r., 26.11.2014r., 18.03.2015r., 17.06.2015r., 15.09.2015r., 26.11.2015r., 23.05.2016r., 25.08.2016r., 19.12.2016r., w Niekładziu: 21.07.2015r., 15.09.2015r., 26..11.2015r., 23.05.2016r., 25.08.2016r., 19.12.2016r., w Borzęcinie: 21.07.2015r., 15.09.2015r.; 23.05.2016r., 25.08.2016r., 19.12.2016r., w Grądach: 21.07.2015r., 15.09.2015r., 26.11.2015r., 23.05.2016r., 25.08.2016r., 19.12.2016r. oraz w Wołczynie w dniu 23.05.2016r., 25.08.2016r., 19.12.2016r.

 

BURMISTRZ GRYFIC ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU

LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Rolnictwa,

Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach

II piętro, pokój 216, tel. 91 38-53-244

 

z up. BURMISTRZA GRYFIC

 

Waldemar Wawrzyniak

z-ca burmistrza

 

Gryfice, 11 lipca 2017r.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk