Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:20 maja 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
A+ A A-

OGŁOSZENIE o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Burmistrz Gryfie informuje, że Stowarzyszenie Gryficka Akademia Przyszłość i złożyło
ofertę realizacji zadania publicznego na organizację cyklu wspólnych warsztatów imprez
sportowo-terapeutycznych dla seniorów z Gminy Gryfice pt. "Kreacja zdrowia seniora -
w zdrowym ciele zdrowy duch".


Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t. j.) Burmistrz Gryfie uznając celowość realizacji
zadania zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji powyższe zadanie publiczne z pominięciem
procedury konkursowej.
Oferta złożona przez Stowarzyszenie Gryficka Akademia Przyszłości spełnia warunki określone
w art.I9a ust. l i 2 ustawy.
Informuję, że w myśl art. l 9 a ust. 4 w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać
uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu
Miejskiego w Gryficach drogą elektroniczną na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub listownie
na adres Urząd Miejski , Pl. Zwycięstwa 37 72-300 Gryfice.
Ogłoszenie wraz z ofertą zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Gryficach, na stronie internetowej www.gryfice.eu oraz na tablicy ogłoszeń.
Po upływie określonego terminu oraz po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Gryfie zawrze
z wyżej wymienioną organizacją umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

Szczegóły w załączonym dokumencie.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk