Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:16 września 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Edyta, Kamil, Korneliusz
A+ A A-

BURMISTRZ GRYFIC OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę gruntu w miejscowości Smolęcin, Gmina Gryfice.

Numer działki: część działki nr 66, obręb geodezyjny Smolęcin

  • Powierzchnia nieruchomości gruntowej: 12.9940 ha
  • Przeznaczenie: przeprowadzenie rekultywacji technicznej i biologicznej zamkniętej kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
  • Stawka wywoławcza czynszu -1.000 zł netto rocznie
  • Wadium – 200,00 zł

Postąpienie wywoławczego czynszu nie może być niższe niż 100 zł

  • Do wylicytowanej ceny czynszu doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej stawce.
  • Termin zawarcia umowy dzierżawy: 14 dni od zakończenia przetargu
  • Czas trwania umowy – 5 lat

         

P R Z E T A R G  odbędzie się  w  dniu  23 kwietnia 2014 r. o  godz. 11 0 0

w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Gryficach, ul. Plac Zwycięstwa 37,  pokój nr 102, I piętro

WARUNKIEM  przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty WADIUM w terminie do dnia 16.04.2014 r.

 

-   wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Gryficach numer 02 9376 0001 00000 547 2001 0013,

-   w przypadku wyłonienia nabywcy wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet przyszłych opłat czynszowych, pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.

-   wadium przepada na rzecz Gminy Gryfice, jeżeli osoba wygrywająca przetarg odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14-u dni od zakończenia przetargu,

-   umowa dzierżawy zostanie zawarta z Burmistrzem Gryfic w Urzędzie Miejskim w Gryficach, ul. Plac Zwycięstwa 37,

-   dzierżawca zobowiązany jest opłacać podatek od nieruchomości /wg wymiaru decyzji Burmistrza Gryfic/ - ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

-   Komisji ds. przeprowadzania przetargów przysługuje prawo wstrzymania przetargu.

-   Burmistrz Gryfic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie

 

Szczegółowych  informacji udziela Wydział Rolnictwa,

Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach

 pokój nr125, I piętro, tel. 91 38-532-43

 

 BURMISTRZ  GRYFIC

Andrzej  Szczygieł

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk