Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:18 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek
A+ A A-

DEKLARACJĘ DOTYCZĄCĄ ODPADÓW KOMUNALNYCH BĘDZIEMY SKŁADAĆ PRZEZ INTERNET

4 marca br. na Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą będą obowiązani składać właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Tych formalności będzie można dopełnić w formie elektronicznej, jednak stosując podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Nowe zarządzenia muszą bowiem gwarantować bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych (...) oraz (…) ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.


Pierwszą deklarację należy złożyć w sekretariacie Burmistrza Gryfic do 15.04.2013. Właściciel nieruchomości ma obowiązek dostarczyć ją w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Ten okres zwłoki obowiązuje również wówczas, gdy dane przekazane do wiadomości urzędu ulegną zmianie.
Formularz zawiera zapytania dotyczące: danych identyfikacyjnych właściciela, dokładnego adresu nieruchomości, liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, wyboru sposobu zbierania powstałych odpadów (selektywnie lub nieselektywnie) oraz wysokości opłaty, jaką ponosił będzie właściciel nieruchomości za wytworzone odpady. Niezłożenie deklaracji lub uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości danych spowodują wydanie przez urząd decyzji o wysokości opłaty, oszacowanej na podstawie średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Początkowy okres obowiązywania nowych przepisów będzie wymagał przeprowadzenia spotkań informacyjnych i szkoleń dla mieszkańców gminy Gryfice. Takie spotkania planowane są w najbliższym czasie. Bieżące wiadomości na temat gospodarowania odpadami znajdują się na stronie internetowej http://www.odpady.gryfice.eu/.

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*