Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:14 listopada 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Laura, Emil, Wawrzyniec
A+ A A-

ZAPYTANIE OFERTOWE -TERAPEUTA RODZINNY

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.) bez przeprowadzania procedury wyżej wskazaną ustawą, Burmistrz Gryfic, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę psychologa – terapeuty rodzinnego.

Czytaj dalej...

NOWE STAWKI ZA ŚCIEKI I WODĘ

Zakład Gospodarki Komunalnej w Likwidacji w Gryficach informuje, że na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001. Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747 (z późn. zmianami) oraz Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09.05.2014 r. znak NK.3.4131.140.2014.KN, wprowadza się nowe stawki za wodę i ścieki, które obowiązywać będą od dnia 04 czerwca 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Czytaj dalej...

SESJA RADY MIEJSKIEJ

Informujemy, że  XLVIII sesja Rady Miejskiej w Gryficach zwołana została na dzień 28 maja 2014 r. (środa)  godz. 10:00. Rada obradować będzie w sali 102 Urzędu Miejskiego w Gryficach. Projekt porządku obrad do pobrania.

Czytaj dalej...

OGŁOSZENIE

Informujemy, że Gmina Gryfice w roku 2014 zamierza ubiegać się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Czytaj dalej...

w sprawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach informuje, iż z dniem 15.05.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Czytaj dalej...

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Urząd Miejski w Gryficach przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Gryfic, że: 31 maja 2014 roku mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym.

Czytaj dalej...

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),

Burmistrz Gryfic zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów posłów  do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014r. Spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

Czytaj dalej...

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.) bez przeprowadzania procedury wyżej wskazaną ustawą, Burmistrz Gryfic, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę psychologa – terapeuty rodzinnego.

Czytaj dalej...

UWAGA!

Urząd Miejski w Gryficach informuje, że od 1 maja 2014 r. zmienia się termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj dalej...

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk