Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:3 czerwca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Leszek, Anatola, Tamara
A+ A A-

Burmistrz Gryfic serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do wypełnienia ankiety, która jest podstawą do tworzenia „Mapy aktywności”

 

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Gryfice oraz danych zawartych w wypełnionych ankietach umieszczone będą na stronie internetowej www.gryfice.eu

Dane zawarte w „Mapie aktywności” organizacji pozarządowych wykorzystywane będą m.in. przez Urząd Miejski w Gryficach do informowania i konsultowania, a w szczególności do:

  1. przekazywania mieszkańcom gminy Gryfice oraz wszystkim podmiotom zainteresowanym, aktualnych informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie naszej gminy i na rzecz jej mieszkańców.
  2. informowania o konkursach, konsultacjach, spotkaniach i innych istotnych dla organizacji pozarządowych przedsięwzięciach organizowanych przez gminę Gryfice.
  3. konsultowania projektu rocznego programu współpracy, o którym mowa w art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
  4. konsultowania programów wieloletnich, strategii gminnych oraz innych projektów gminy Gryfice istotnych dla sektora pozarządowego.
  5. organizowania spotkań właściwych merytorycznie pracowników urzędu
    z przedstawicielami organizacji pozarządowych w celu wzajemnej wymiany informacji, opinii, propozycji, ocen, itp. w zakresie współpracy wzajemnej.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk