Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:3 czerwca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Leszek, Anatola, Tamara
A+ A A-

Logotyp

Projekt "Skuteczny samorząd - usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 

„Mapa aktywności”
organizacji pozarządowych działających na terenie
gminy Gryfice

 

 

„Mapa aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Gryfice wraz z procedurą jej aktualizowania jest rezultatem realizacji projektu „Skuteczny samorząd – usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Wstęp

 

Mapa aktywności organizacji pozarządowych w gminie Gryfice, zwana dalej „Mapą aktywności” jest źródłem wiedzy dla mieszkańców, organizacji i instytucji zainteresowanych działalnością organizacji pozarządowych na terenie gminy Gryfice oraz formą poradnika dla osób zainteresowanych
i zaangażowanych w działalność społeczną w organizacjach pozarządowych.

 

Istnienie Mapy jest jednym z elementów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ma być zachętą dla organizacji do ściślejszego nawiązywania współpracy z pozostałymi partnerami społecznymi, samorządem oraz przedsiębiorstwami. Dane zawarte w Mapie wykorzystywane będą przez gminę Gryfice i jednostki organizacyjne do informowania organizacji pozarządowych o konkursach, konsultacjach, spotkaniach i innych istotnych dla organizacji przedsięwzięciach organizowanych przez gminę Gryfice.

 

Informacje zawarte w Mapie pochodzą od organizacji pozarządowych na podstawie wypełnionych przez nie ankiet zgodnie z procedurą zawartą w Zarządzeniu Nr 712/2013 Burmistrza Gryfic z dnia 28 marca 2013 r. i danych o NGO zgromadzonych przez gminę Gryfice na podstawie wieloletnich kontaktów i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk